Grønne indkøb som vækstmotor

KOMMENTAR – Kunden har altid ret. Og det, kunden efterspørger, er det, markedet producerer. Denne simple kendsgerning indeholder opskriften til en af den grønne omstillings lavt hængende frugter, skriver Anna Rosbach, som er spidskandidat for Miljøpartiet Fokus i Region Hovedstaden.

Den offentlige sektor køber årligt ind for godt 300 mia. kr. og udgør således en indkøbsmuskel af dimensioner.

Hvis staten og regionerne ændrede deres indkøbsstrategi og begyndte at stille flere grønne krav, ville det kunne slippe en innovationsbølge løs blandt danske virksomheder og skubbe en ny udvikling af miljøvenlige produkter i gang.

Det er den klare konklusionen fra såvel regeringens vækstteams, klimakommissionens anbefalinger samt internationale studier.

Miljøkrav og grønne ambitioner

I dag er de fleste eksempler på den grønne indkøbspolitik begrænset til økologiske omlægninger af kommunale storkøkkener, krav om miljøvenlige rengøringsmidler eller skærpede miljøkrav indenfor forsvaret.

Med andre ord, så er der stadig lang vej til en selvstændig erhvervspolitisk innovationsstrategi, der fuldt ud ruster danske virksomheder til fremtidens grundlæggende konkurrencevilkår: ressourceeffektivitet.

Det kan undre, at der ikke er sket mere indenfor området eftersom forskellige regeringer faktisk har fokuseret på området, erhvervsorganisationerne har råbt op og der findes en lang række rapporter, der tydeliggør de samfundsøkonomiske gevinster.

Det er dog så småt også ved at ændre sig. Der findes flere gode historier rundt omkring i landet, som viser fordelene ved grønne krav, EU har udviklet grønne indkøbskriterier og enkelte kommuner og statslige institutioner har allerede sat handling bag deres indkøbspolitik.

Tidligere på ugen valgte Region Midtjylland at tilslutte sig Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, og som spidskandidat for Miljøpartiet Fokus i Region Hovedstaden, er det også mit klare mål, at vores region sætter handling bag ord og udvikler en grøn indkøbspolitik.

Den grønne omstilling skal i gang

Jo flere, der stiller miljøkrav til deres produkter, jo lettere bliver det for virksomhederne at omstille til en mindre miljøbelastningen produktion og leve op til miljøkravene. Regionerne spiller således en central rolle i den grønne omstilling.

Miljøpartiet Fokus mener, at vi bør bruge de offentlige indkøbskroner strategisk, så vi får flere økologiske madvarer på de offentlige institutioner og flere miljøvenlige produkter, hvor det kan lade sig gøre. I sidste ende handler det om at sætte handling bag vores hensigtserklæringer om miljøhensyn, dyrevelfærd og en mere bæredygtig udvikling.

Hvis du også ønsker en grønnere indkøbspolitik i din region, så kan du trygt sætte dit kryds ved Miljøpartiet Fokus d. 19 november.

Anna Rosbach
er medlem af Europa-Parlamentet og spidskandidat for Miljøpartiet Fokus i Region Hovedstaden

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: