Regeringen vil i dialog om vindmøller

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard indleder nu en dialog med udvalgte kommuner. Formålet er at afsøge, hvor der kan skabes lokal opbakning til at opstille vindmøller langs kysterne.

Havmølleudvalget præsenterede i forsommeren 16 områder ud for de danske kyster, der er egnet til vindmøller. Udvalget har vurderet alt fra havbunden til skibstrafikken, fuglelivet og miljøet. Rapporten har været i høring hen over sommeren, og i dag har partierne bag energiforliget givet klima-, energi- og bygningsministeren mandat til at gå videre i processen.

I første omgang er der udvalgt otte områder. Det er Bornholm, Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt, Sæby, Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Jammerland Bugt og Jammerbugt Syd. Borgmestrene fra disse områder vil i den kommende tid blive inviteret til en dialog i ministeriet.

Billigste områder

De otte områder er valgt, fordi det er de samfundsøkonomisk billigste steder at opstille vindmøllerne.

- Det er vigtigt for mig, at der lokalt er opbakning til, at vi stiller vindmøller op ud for kysterne. Derfor har jeg i dag fået forligskredsens opbakning til, at jeg nu tager en dialogrunde med de kommuner, som har kyststrækning ud til de arealer, hvor der er bedst samfundsøkonomi i at stille møller op, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Med energiforliget vedtog partierne, at der skal opstilles 500 MW vindmøller langs kysterne. Partierne er senere blevet enige om, at møllerne skal stå mindst fire kilometer fra kysten.

Kystmøller er populære

Det er endnu ikke besluttet, hvor store de enkelte vindmølleparker skal være. Og det er heller ikke besluttet, hvordan de vil blive etableret. Martin Lidegaard vil høre, hvad borgmestrene har at sige, inden der træffes yderligere beslutninger.

- Høringen har vist, at der mange steder er stor entusiasme omkring kystmøllerne. Nogle steder er der selvfølgelig også bekymring og skepsis. Det er afgørende for mig, at vi får den billigste løsning med den størst mulige lokale opbakning. Vi får kun gang i den grønne omstilling af samfundet, hvis vi har folk med, siger Martin Lidegaard.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: