Regeringen vil have strategi for olie og gas

- Vi ved, at vi frem mod 2050 fortsat vil bruge olie og gas. Det kan vi lige så godt selv hente op, hvis det er muligt, siger Rasmus Helveg Petersen. Foto: Maersk

STRATEGI – Regeringen har besluttet at begynde arbejdet på en olie- og gasstrategi i samarbejde med branchen. Strategien skal sikre, at vi effektivt udnytter olie- og gasressourcerne i Nordsøen.

Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har væsentlig betydning for dansk økonomi. Produktionen bidrager hvert år med et anseeligt milliardbeløb til statskassen, og den har betydet, at Danmark i en årrække har været netto-selvforsynende med energi.

Men produktionen er på vej ned, så der er brug for nye initiativer, der kan optimere indvindingen af olie og gas fra de danske felter, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

- Det har stor betydning for det danske samfund, hvis vi kan forlænge den periode, hvor vi henter olie og gas i Nordsøen. Aktiviteterne i Nordsøen skaber højt specialiserede arbejdspladser og økonomisk vækst. Hvis vi kan udnytte ressourcerne fra olie- og gasfelterne mere effektivt, kan de ekstra indtægter være med til at skabe et grønnere og bedre Danmark, siger ministeren.

Vil fortsat bruge olie og gas
I prognoserne arbejdes der i øjeblikket med en gennemsnitlig indvindingsgrad på 26 procent. Hvis vi øger indvindingsgraden med bare ét procentpoint, vil det øge produktionsværdien med knap 70 milliarder kroner.

Indvindingsgraden vil afhænge af både teknologiudviklingen og prisen på olie og gas, men Energistyrelsen forudser, at indvindingsgraden kan øges med adskillige procentpoint i de kommende år.

- Vi ved, at vi frem mod 2050 fortsat vil bruge olie og gas. Det kan vi lige så godt selv hente op, hvis det er muligt. Det vil forlænge den periode, hvor vi er nettoeksportør og dermed udskyde det tidspunkt, hvor vi skal bruge udenlandsk valuta på at importere olie og gas. Jeg ser derfor frem til, at strategien næste år munder ud i klare anbefalinger til regeringen, siger Rasmus Helveg Petersen.

Fire fokusområder
Olie- og gasstrategien vil fokusere på fire områder. Vigtigst er at få undersøgt behovet for at renovere og forny infrastrukturen i Nordsøen i form af produktionsanlæg og rørledninger. Det skal sikre, at eksisterende og nye fund kan udnyttes optimalt. Ifølge ministeriet vil man også se på mulighederne for at øge indvindingen fra de kendte felter på baggrund af den nyeste viden, og på hvordan man skaffer kvalificeret arbejdskraft.

Arbejdet med strategien skal være afsluttet ved udgangen af maj 2015. Til arbejdet nedsættes en styregruppe med deltagelse af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og repræsentanter fra branchen udpeget af Olie Gas Danmark. Energistyrelsen varetager formandsskabet for styregruppen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: