Lidegaard: Klimakampen skal vindes på håb

Dommedagsprofetier om klimaet virker ikke stærkt nok som politisk motivation, uanset hvor realistiske de er, skriver klimaminister Martin Lidegaard i en kronik i Information.

Klimaminister Martin Lidegaard på klimavenlig cykel i spidsen for EU-ministrene i Horsens.(Foto: Bjarke Ørsted)

- Vi er nødt til at kunne tro på alternativet og vejen dertil, og begge dele skal forekomme mindst lige så indbydende, som det liv vi lever i dag, argumenterer ministeren.

- Mit grundlæggende rationale er enkelt: Hvis man ønsker at lave en fundamental grøn omstilling af hele samfundet, kan det kun ske med befolkningen, ikke imod. Og det kan kun lade sig gøre at få befolkningen med, hvis det samfund, der venter på den anden side, er mere attraktivt end det nuværende.

40 års bevidsthed
Lidegaard gør opmærksom på, at menneskeheden nu i 40 år har været pinligt bevidst om den omfattende ressourcekrise, som følger med det dramatisk stigende antal mennesker på kloden og vores støt stigende forbrug.

- Det accelererende ressourceforbrug har allerede haft effekter på en lang række områder, herunder de ødelæggende klimaforandringer, hastige fald i biodiversiteten, mangel på vand og fødevarer, stigende priser på råvarer og så videre og så videre. Men alle disse ulykker udspringer basalt set af samme udfordring: Det menneskelige forbrug har været – og er – alt andet end bæredygtigt, både miljømæssigt, økonomisk og socialt.

- Historisk har det ødelæggende forbrug fundet sted blandt forholdsvis få mennesker i vores del af verden, og det har ført til stor økonomisk ulighed og social ustabilitet. I de sidste tre årtier har én milliard mennesker fra nye dele af verden sluttet sig til vores vestlige middelklasse og har dermed fordoblet problemet. De næste tyve år vil tre milliarder flere følge efter.

Håbet og drømmene kan forandre
- Jeg er blevet overbevist om, at hverken viden eller frygt i sig selv kan vinde klimakampen på den korte tid, vi har til rådighed. Det kan kun håbet og drømmene. Det er her forandringskraften ligger. Jeg tror ikke på enkelte teknologiske fix eller helt smertefri forandringer. Men jeg tror på, at vi kan udvikle politiske scenarier, der er så attraktive og håndterlige, at de fleste danskere vil være med til at accelerere forandringen. I bedste fald vil dette danske eksempel også kunne inspirere andre lande, som vi reelt kun har mulighed for at påvirke gennem det gode eksempel, skriver klimaminister Martin Lidegaard i dagbladet Information.

Læs hele artiklen her

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: