Radio om fremtidens landskaber

Hvordan skal landskab og lokal økonomi balancere i fremtiden, lyder det grundlæggende spørgsmål i den anden udsendelse om fremtidens landskaber i programserien Liv i Landdistrikterne på Den2Radio.

Tidligere molergrav -nu sø og rekreativt område - ved Ejerslev Havn. Foto: Lars Dahl

Debatten om fremtidens landskaber foregår netop nu på Mors.

Virksomheden Damolin, der udvinder råstoffet moler på Nordmors, ønsker mere råstof for at kunne holde fabrikken ved Skarrehage kørende. Damolin vil derfor have to nye udgravninger – først ved Stærhøj og siden Mosebjerg.

Det er en kompliceret afvejning mellem virksomhed, arbejdspladser og hensyn til geologi, kystbeskyttelse, støv, transport, rekreation mv.

Beslutninger skal træffes på mange planer – borgere, foreninger, kommunalbestyrelse og regionsråd – og måske i sidste instans staten.

Hør udsendelsen

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: