Anholt får måske mere ørken

ØRKEN – Den særlige og sjældne natur på Kattegat-øen Anholt, som omfatter Nordeuropas største lavhede, Ørkenen, får måske et nyt stort løft.

Anholts store ørken-landskab er helt unik og er Nordeuropas største. Foto: Wikipedia

Norddjurs Kommune søger EU-midler til et større naturplejeprojekt, og nu har en rundhåndet gave fra 15. juni Fonden bragt projektet et stort skridt på vejen til at kunne gennemføres, skriver Randers Amtsavis.

Ørkenen på Anholt er et område på Anholt, hvor landskabet har en ørkenagtig karakter med klitter og strandvolde med ingen eller kun sparsom plantevækst.

90 procent af øen er ren natur, og landbruget fylder meget lidt. Tilførslen af næringssalte er derfor så begrænset, at de mange lave og langsomt voksende planter har gode betingelser uden at blive udkonkurreret af større og næringskrævende vækster.

I ørkenen gror spredt bevoksning af for eksempel hjelme, marehalm, revling, gøgeurt, ulvefod, pors og evighedsblomst, og mange begiver sig ud på en ægte ørkenvandring på Anholt.

Totten, som er den yderste spids af ørkenen, er totalfredet. Det skyldes de mange sæler, som hvert år yngler her.

Invasive plantearter
Fra 1870 til 2005 er der registreret 750 forskellige plantearter på Anholt, men nogle af dem er invasive og truer den fine balance i øens bevoksning. Det er træer som bjergfyr og birk og buske som rynket rose, der især breder sig.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: