R: Ny aftale sikrer grønnere transport

TRAFIKFORLIG – Efter lange forhandlinger er partierne i trafikforliget nået til enighed om en række initiativer på transportområdet. De nye initiativer tager særlig hånd om grønne løsninger. Initiativer, Radikale Venstres trafikordfører, Andreas Steenberg hilser velkommen.

Der skal mere gods over skinnerne i fremtiden. (Foto: Chili/Jens Hasse)

- For Radikale Venstre har det været en mærkesag at få penge til gods på jernbanen, som vi ved er udfordret. Derfor er der 124 mio. kr. til blandt andet at forlænge jernbanen ned til Esbjerg Havn, så vi kan få mere gods over på skinnerne. Det sikrer mere grøn godstransport, siger Andreas Steenberg.

Transportaftalen omfatter initiativer for i alt 3,5 mia. kroner. Partierne bag aftalen er de tre regeringspartier, Venstre, De Konservative, DF og Liberal Alliance. Med transportaftalen sættes der ind for at fremme løsninger for en grønnere transportsektor, forkorte rejsetiden og mindske trængslen på vejene.

- Der er afsat 38 mio. kr. til nye grønne løsninger i transporten, herunder brug af gas som drivmiddel. Det mindsker luftforurening og CO2-udledningen, siger Andreas Steenberg.

Som led i transportaftalen igangsættes en række projekter på vej- og baneområdet for i alt 0,5 mia. kr., der vil styrke havnenes muligheder for at være knudepunkter for fragt af gods og varer. Timemodellen på jernbanen skal sikre hurtigere togforbindelser i landsdelstrafikken. Der bliver ligeledes igangsat nye initiativer for i alt 0,3 mia. kr., der blandt andet skal sikre energieffektive transportformer, trafiksikkerhed og støjbekæmpelse.

Derudover glæder Andreas Steenberg sig over afkørslen til det nye universitetshospital og den nye bro i Frederikssund.

- Vi er også glade for at få afkørsel til det nye universitetshospital i Odense på plads samt en ny bro i Frederikssund, hvor kommunen har sagt god for at indføre brugerbetaling på den nye bro, siger Andreas Steenberg.

Andre initiativer i transportaftalen omfatter:

  • Ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen.
  • Opgradering af Femern Bælt-forbindelsens jernbanelandanlæg til 200 km/t.
  • Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund.
  • Forstærket indsats mod trængsel på vejene.
  • Ny pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet.
  • Mulighed for forlods overtagelser for borgere berørt af undersøgte vejprojekter.

Læs mere her: Transportaftale http://www.trm.dk/da/publikationer/2013/transportaftale+21+marts/

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: