Protest-landmænd meldes til politiet

NaturErhvervstyrelsen politianmelder nu seks landmænd, som offentligt har proklameret, at de ikke vil overholde randzoneloven.

Landmændene har efter 1. september optrådt i dagblade, i radioen og på landsdækkende tv, hvor de fortæller, at de i protest ikke har udlagt randzoner. Det til trods for, at NaturErhvervstyrelsen adskillige gange har slået fast, at det er strafbart, hvis landmænd bevidst undlader at etablere randzoner fra 1. september 2012.

- Vi har set i medierne, at nogle landmænd har nægtet at overholde loven, og det kan vi naturligvis ikke sidde overhørig. Derfor har vi som myndighed med ansvar for randzoneloven politianmeldt seks landmænd. Sagerne og efterforskningen ligger nu hos politiet, siger Anders Munk Jensen, kontroldirektør i NaturErhvervstyrelsen.

Når der i en sag med rimelig grund er mistanke om, at der er begået noget strafbart, må NaturErhvervstyrelsen af hensyn til den enkeltes retssikkerhed ikke længere foretage yderligere kontrol. Styrelsen er i stedet forpligtet til at melde sagerne til politiet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: