Eva Kjer: Tvungne randzoner er fortid

LANDBRUG – Folketinget har stemt ja til at at ophæve randzoneloven, så landmænd fremover kan dyrke de sidste meter omkring vandløb og søer. Tidligere skulle der være en beskyttende randzone på ni meter, hvor landmændene ikke måtte dyrke, gødske eller sprøjte.

Landmændene kan nu dyrke helt ud til vandløb og søer. Her har den sidste meter fået en voldsom omgang Roundup. Foto: Kjeld Hansen

Det bliver nu helt op til den enkelte landmand, hvorvidt han vil udlægge randzoner eller gøre andet for at opfylde en række grønne krav fra EU.

- Med ophævelsen af randzoneloven vil de ca. 25.000 hektar randzoner igen være til landmændenes disposition, hvilket er godt for råvaregrundlaget og erhvervets indtjening, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Hun mener, det er sund fornuft, at landmændene selv kan vælge, hvad de vil gøre.

- Vi ved, at randzonerne ikke er lige effektive alle steder, så derfor er det sund fornuft, siger hun.

En del af Fødevare- og Landbrugspakken
Ophævelsen af de obligatoriske randzoner er en del af den Fødevare- og Landbrugspakke, som regeringen sammen med blå blok vedtog før jul.

Målet har været at afskaffe den generelle miljøregulering, hvor alle landmænd skulle leve op til de samme miljøregler uden hensyn til den enkelte bedrift.

I løbet af en årrække skal der i følge planen i stedet indføres det, regeringen kalder »en målrettet regulering«, hvor den enkelte landmand bliver reguleret efter, hvor meget der udledes til miljøet. Hvordan det i praksis skal måles og kontrolleres er stadig uklart.

Klokkeklart eksempel
- Netop tvungne randzoner er et klokkeklart eksempel på den generelle miljøregulering, som regeringen vil væk fra. Vi skal ikke tvinge regler igennem alle steder i landet, hvis det kun giver mening nogle steder. Fremover vil vi derfor koncentrere miljøindsatserne der, hvor behovet er. Det er udtryk for en moderne og intelligent miljøregulering, mener Eva Kjer Hansen.

Hun hæver, at den samlede landbrugspakke betyder, at »der bliver et grønt plus til miljøet«.

Pakken bidrager ifølge ministeren med, at kvælstofudledningen vil blive reduceret med over 7.000 tons i 2021.

- Der er derfor taget hånd om den merudledning, som ophævelsen af randzoneloven medfører, siger Eva Kjer Hansen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: