Eva Kjer beskyldes for at sminke miljøtal

GYLLEGATE – Det er helt uhørt, at ministeren har fået sin landbrugspolitik til at se grøn ud ved at sminke og fordreje tallene, siger tidligere miljøminister Ida Auken. Én efter én undsiger ledende forskere Eva Kjer Hansen. De kan ikke genkende deres egne tal og beregninger, efter at de har været til behandling hos Eva Kjer Hansen og hendes embedsmænd.

Forskerne siger fra over for Eva Kjer Hansen, som fra flere sider beskyldes for at fifle og anvende sminkede tal for at få landbrugspakkens miljøeffekter til at gå i grønt plus. Foto: Folketinget

Regeringens landbrugspakke, der er et opgør med de sidste 30 års landbrugs- og miljøpolitik og samtidig kanaliserer milliarder over til landbrugs- og fødevareindustrien, hænger pludselig i en meget tynd tråd.

Den ambitiøse landbrugspakke, der ifølge ministeren selv repræsenterer intet mindre end et paradigmeskift i dansk miljøregulering, bygger ifølge flere og flere kritikere på sminkede tal og fupberegninger, der ikke holder ved et nærmere eftersyn.

Også politikerne i rød blok frygter, at skatteyderne og den næste regering får lov til at betale regningen og rydde op efter festen.

Vildledning af Folketinget
- Det er helt uhørt, at ministeren har fået sin politik til at se grøn ud ved at sminke og fordreje tal, siger tidligere miljøminister Ida Auken.

Enhedslistens Maria Reumert Gjerding kalder det en »alvorlig vildledning af Folketinget«.

- Det er en kæmpe skandale. Igen og igen har ministeren forsikret os om, at landbrugspakken ikke vil medføre øget forurening. Men det regnestykke har hun kun kunne fremlægge, fordi der er fiflet gevaldigt med tallene, siger hun.

- Øger vi forureningen nu, så risikerer vi at sætte 30 års arbejde for et renere vandmiljø over styr, advarer Maria Reumert Gjerding.

Grundlaget smuldrer
Grundlaget for hele den såkaldte landbrugspakke er langsomt men sikkert ved at smuldre, og dermed forsvinder formentlig også de konservatives lyst til at levere de nødvendige stemmer for at få pakken ekspederet igennem Folketinget.

Regnestykket, der skulle vise, at det i sidste ende vil gavne ikke bare natur og miljø men hele samfundet, hvis landmændene får lov til at skrue op for gødningsprederen, sløjfe efterafgrøderne, skrotte randzonerne langs søer og vandløb for at producer flere svin og hælde mere gylle ud på markerne, holder vist alligevel ikke.

Forskerne melder fra
En efter en melder ledende forskere fra over for miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og hendes udlægning af deres beregninger og tal for den samlede miljøeffekt.

- Vi genkender ikke vores egne tal, lyder det fra forskere på Aarhus Universitet, som har leveret en del af det faglige grundlag, som Eva Kjer Hansen baserer sin landbrugspakke på.

- Tallene er nye for mig. Vi ved ikke, hvordan de er fremkommet, og hvem der er kilden. De stammer ikke fra vores rapportering ‘baseline-2021’, som der blandt andet henvises til, sagde chefkonsulent Poul Nordemann Jensen fra ’sektorforskningen’ i Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet forleden til Forskerforum.dk.

Det virker vildledende
I dag er det professor Jørgen E. Olesen, der siger fra.

- Det, man har gjort, virker vildledende, siger han til Berlingskes politiske sektion Politiko.

Jørgen E. Olesen står bag centrale beregninger af regeringens landbrugspakke, som Aarhus Universitet har overbragt til embedsmænd i Miljø- og Fødevareministeriet.

Jørgen E. Olesen er ikke nogen hvem som helst og har tidligere siddet i både Klimakommissionen, Natur- og Landbrugskommissionen og var en af hovedforfatterne bag den FN-rapport, som modtog en delt Nobels Fredspris i 2007.

- Når man beregner konsekvensen af en pakke for 2016-2021, vil det jo være naturligt at tage udgangspunkt i 2016 og sætte effekten til nul. Så vil regnskabet gå i minus de første år. Det, man har gjort, virker vildledende. Metoden forskønner det endelige resultat, siger Jørgen E. Olesen fredag til Politiko.

Regnestykket i grønt minus
Ifølge ham går regnestykke ikke i det grønne plus, som Eva Kjer Hansen siger.

- Det skyldes kun, at man har lagt en masse effekter ind, som ikke har noget med den politiske pakke at gøre. Oven i det har man skruet de ydre effekter op ved at regne fra tidligere år. Det har offentligheden krav på at vide. Måske er pakken på sigt en god løsning. Men jeg ville ønske, at man havde været ærlig og sagt, at det koster på miljøet de første år, siger Jørgen E. Olesen til Politiko.

Sminkede og fordrejede tal
- Nu har vi sort på hvidt, at forskerne ikke bakker op om regnestykkerne, og ministeren står med et meget stort forklaringsproblem, mener tidligere miljøminister Ida Auken, som er miljø- og fødevareordfører for de radikale. Hun vil vil nu hive Eva Kjer Hansen i samråd for at komme »helt til bunds i denne alvorlige sag«.

- Det er helt uhørt, at ministeren har fået sin politik til at se grøn ud ved at sminke og fordreje tal. Jeg spurgte gentagne gange til tallene under forhandlingerne, fordi jeg ikke kunne få dem til at hænge sammen, siger Ida Auken.

- Det giver ikke mening, at man kan tale om et »grønt plus« som ministeren har gjort om pakken, når man fjerner tre store miljøtiltag (kvælstofnormer, randzoner og efterafgrøder) og i stedet indsætter nogle få mindre tiltag, siger Ida Auken.

Hun tilføjer, at »de dårlige svar var en tungtvejende grund til, at vi Radikale forlod forhandlingerne».

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: