Praktisk Økologi vil have os til at elske humus

ØKOLOGI – Landsforeningen Praktisk Økologi sender i løbet af august gratis plakater ud til skoler, undervisere, grønne ildsjæle, havenetværk m.m. Det sker for at sætte fokus på vigtige emner som kvælstof, kulstof, jord og kompost.

De nye plakater fra Praktisk Økologi er i A1-format, og du kan få dem sendt gratis, hvis de skal bruges til formidling.

Alt for mange mangler en grundlæggende forståelse af, hvordan naturens kredsløb hænger sammen, og hvordan vi påvirker jorden, naturen og vores klode dagligt, som forbrugere, jorddyrkere og haveejere, og ifølge foreningen gælder det både børn og voksne.

Mens de fleste ved, at kvælstofdebatten følger i kølvandet på regeringens landbrugspakke, og at vi skal begrænse vores Co2-udslip for at undgå at bidrage til drivhuseffekten, så ved de færreste, hvordan kredsløbene egentlig fungerer i praksis. Hvorfor de er vigtige, hvordan vi forstyrrer balancen, og ikke mindst hvordan vi understøtter kredsløbene.

Det vil Landsforeningen Praktisk Økologi gøre noget ved. Med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug har foreningen fået lavet det, de kalder skoler.

Skolerne er en række flotte plakater og informative tekster, der skal gøre det lettere at formidle vigtige emner som kvælstof, kulstof og kredsløbene i jorden til børn og voksne.

Vil sprede budskabet

Trine Krebs: Vi skal simpelthen have flere til at elske humus. Foto: Ulla Skovsbøl

- Vi skal simpelthen have flere til at elske humus.  For miljøets skyld, for jordens skyld og for vores egen dyrknings skyld, lyder det fra Trine Krebs, der er formand for Landsforeningen Praktisk Økologi. Hun glæder sig til at se plakaterne hænge overalt i landet.

Målgruppen, det vil sige folkeskoler, højskoler, grønne ildsjæle, vandværker, haveambassadører, lokale havenetværk og andre interesserede kan få plakaterne tilsendt gratis, hvis blot de bruges til formidling af disse vigtige emner.

- Vi ønsker at så mange som muligt bruger disse plakater til formidling, så vi kan få spredt budskabet om at passe bedre på jorden, mikroorganismerne og de sarte kredsløb i naturen, fortæller Tine Krebs.

Formålet med økologernes kampagne er at give befolkningen en større forståelse for vigtigheden af bæredygtige valg i supermarkedet og i dagligdagen og samtidig give haveejere og andre jorddyrkere større indsigt i, hvordan naturen arbejder.

- Der er ingen grund til at bruge kunstgødning, som har en række alvorlige miljømæssige konsekvenser, når man med en god forståelse for jorden og kvælstofkredsløbet blot kan drage nytte af naturens egne processer og dermed arbejde med jorden og ikke mod den, siger hun.

Sådan fungerer kredsløbene
Praktisk Økologi har lavet fire skoler:

  • Kulstof
  • Kvælstof
  • Jord
  • Kompost

Til hver skole hører en plakat og  tre siders tekst, som giver en hurtig og let forståelse for emnet.

- Plakaterne fungerer som blikfang og er et godt udgangspunkt for samtaler om kredsløbene, som er nødvendige, at vi tager, forklarer Trine Krebs.

Hun henviser til FN, som har anslået, at vi i 2050 har mistet dyrkningsarealer, der svarer til hele Indiens dyrkningsareal, hvis vi fortsætter med at udpine jorden, som vi gør i dag.

Størstedelen af klodens jord vurderes til at være i rimelig, dårlig eller meget dårlig stand.

- Det er alvorligt, og vi skal have samtaler i gang om disse emner. Især når vi samtidig ved, at vi kan binde store mængder af kulstof ved at øge indholdet af humus i jorden og dermed mindske Co2-udslippet til atmosfæren, lyder det fra Praktisk Økologi, der især samler økologiske haveejere, forbrugere samt små deltids-landbrug.

Plakater sendes ud i løbet af august.

Læs mere på Praktisk Økologi.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: