Økologiske landmænd vil være klimahelte

ØKOLOGI – En ny, ambitiøs klimaplan fra Økologisk Landsforening vil gøre landmænd til klimahelte. Økologerne vil skære ned på udledningen af klimagasser, fremme vedvarende energi og dyrke både planter og natur for at binde mere kulstof i jorden.

De økologiske landmænd vil reducere udledningen af klimagasser, anvende vedvarende energi og binde kulstof i jorden. Foto: Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening offentliggør i dag et klimapolitisk udspil, der skal bane vejen for et mere klimavenligt landbrug.

Økologerne mener, at politikere i de kommende forhandlinger skal fokusere på politiske reformer, som grundlæggende ændrer på vores fødevaresystem og motiverer landmænd via økonomiske incitamenter og stor frihed til indretning af gårdens klimaindsatser. Økologerne stiller også højere krav til deres egen klimaindsats og opfordrer til reduktion af kødforbruget.

Politikere fra alle partier skal i efteråret forhandle en ny klimapolitik. Efter energiforliget flyttes fokus nu til bl.a. landbruget, som står for ca. 20 procent af Danmarks samlede klimabelastning. I et nyt udspil ”Klimaet kalder på handling” præsenterer Økologisk Landsforening politikerne for syv principper, som skal motivere landmænd – såvel økologer som konventionelle – til meget mere klimahandling.

- Klimaet kalder på handling. Og når den handling skal komme fra landmænd, er det vigtigt, at den nye politik for alvor motiverer landmændene. Vi foreslår, at politikere giver landmænd meget stor frihed til selv at vælge, hvilke klimahandlinger de udfører på gården for at nå i mål med klimaforbedringer. Frihed med klimaansvar viser respekt for landbrugshåndværket og skaber motivation, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

- Klimapolitik skal også indeholde økonomiske incitamenter, teknologiudvikling og politiske reformer og systemskifte som understøtter landmænds muligheder for at skabe fossilfrit landbrug, regionale fødevaresystemer og udnytte byens affaldsstrømme som næringsstoffer i landbruget. Der er en enorm innovationskraft i landbruget. Bedre politiske rammer vil bringe de kræfter i spil til gavn for klimaet, mener han.

Styrket klimagaranti i økologi
Økologernes plan starter med økologerne selv. Planen indeholder ni klimaindsatser, der skal styrke økologisk landbrugs klimabidrag.

- Heller ikke økologer er i mål med klimaet. Vi har høje ambitioner, og vi ønsker at give forbrugere en styrket klimagaranti med økologi. Derfor arbejder vi for skærpede krav til klima i økologikrav i EU og Danmark, siger Per Kølster.

- Men vi venter ikke på EU, som er et langsommeligt system. Via klimaskoler og klimahandlingsplaner samt vores bæredygtighedsindsats ’ØkologiLØFT’ reducerer vi udledning af klimagasser, fremmer vedvarende energi og dyrker både planter og natur, så vi binder mere kulstof i jorden, og sænker dermed CO2 i atmosfæren.

EU’s Landbrugspolitik skal ændres
Økologisk Landsforening foreslår, at Dansk klimapolitik indeholder forslag om ændring af EU’s landbrugspolitik, så det motiverer til klimahandling.

- Man får det landbrug, man betaler for. Det gælder for forbrugerne. Men det gælder også for EU’s landbrugsstøtte, som skal reformeres til gavn for klimaet. Passiv støtte til landbrugsarealer skal omdannes til belønning for landmandens indsats for f.eks. klimaet og natur. Det vil ændre landbruget i hele EU mod mere klimavenlig produktion, siger Per Kølster.

Mindre kød
Økologisk Landsforening taler også for en klimapolitik, der skaber en produktion og et forbrug, hvor kød fylder mindre.

- En klimapolitik skal fremme klimavenlige måltider med mere grønt, mindre kød, sæsonens og regionens fødevarer og meget mindre madspild. Det er netop den omlægning, der sker lige nu i mange offentlige køkkener, der lægger om til 60 procent økologi. Vi har vist, at det kan lade sig gøre. Offentlige måltider bør være en del af en kommende klimapolitik, siger Per Kølster og slutter:

- Så har også vi samtidig slået et slag i kampen mod sult. Skaber vi en bedre balance mellem kød og plantebaserede fødevarer, er der rigelig mad til alle i verden.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: