Muslinger på menuen hos grise og høns

ØKOLOGI – Muslinger er omdrejningspunktet i et nyt projekt. Virksomheder og forskere skal udvikle systemer til omkostningseffektiv muslingeproduktion. Projektet skal forbedre vandmiljøet og danne grundlag for udvikling af protein til økologiske husdyr.

Blåmuslinger på line. Forskerne vil undersøge om blåmuslinger kan anvendes som proteinfoder til økologiske husdyr. Foto: Alex Mikkelsen.

Insekter har tidligere været fremhævet som en mulig proteinkilde i dyrefoder. Men insekter er ikke de eneste mulige alternativer til sojaskrå. I et nyt projekt, der er støttet med 16 millioner kroner af Innovationsfonden, vil forskere og erhverv fokusere på danske blåmuslinger.

I et tæt samarbejde vil de udvikle en ny type opdræt af muslinger, som på én og samme tid leverer bæredygtigt foderprotein til økologisk husdyrproduktion og forbedre miljøkvaliteten i kystnære danske farvande, oplyser Aarhus Universitet.

På Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet skal lektor Jan Værum Nørgaard stå i spidsen for den del af projektet, der omhandler anvendelsen af muslinger som foder til husdyr. Det forventes, at behovet for økologisk protein stiger, når EU-krav fra 2018 indebærer, at alt foder til økologiske husdyr skal være 100 procent økologisk.

Protein og interessante fedtsyrer
- Vi antager, at muslingerne indeholder næringsstoffer, som dyrene har brug for – og fra tidligere forsøg ved vi, at muslingerne er en god proteinkilde, og at de samtidig indeholder interessante fedtsyrer, som muligvis kan gavne dyrenes sundhed, forklarer Jan Værum Nørgaard.

I det nye projekt skal forskerne ved AU finde yderligere dokumentation for at kunne introducere muslingeprodukter på det kommercielle marked og dermed skabe grundlag for vækst i den økologiske husdyrproduktion.

- Vi skal i samarbejde med Udviklingscenter for Husdyr på Friland og SEGES Økologi gennemføre forsøg med grise og fjerkræ i kommercielle besætninger for at se, om muslingemel kan bruges på samme måde som traditionelle proteinkilder. Derudover skal vi undersøge, om de sundhedsgavnlige effekter er noget, man kan finde i praksis, siger Jan Værum Nørgaard.

Vil flytte kvælstof fra vandet
Udover at være en god proteinkilde, har muslinger den fordel, at de kan bruges som vandrensere. Der er derfor store perspektiver i at forbedre vandmiljøet i de næringsstofrige fjorde ved at producere muslinger på liner.

- Muslingerne filtrerer vandet for næringsstoffer, som de vokser af – og ved at fodre husdyr med muslinger kan vi på den måde flytte kvælstof og fosfor fra vandet og over i fodermidler, hvor vi også har brug for kvælstof og fosfor, siger Jan Værum Nørgaard

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: