Pesticid-cocktail kan skade mænds fertilitet

FERTILITET – Landbrugets hormonforstyrrende sprøjtegifte giver en tydelig cocktail-effekt. Det kan skade mænds sædkvalitet og evne til at lære nyt, hvis de som fostre udsættes for flere hormonforstyrrende pesticider. Ny forskning fra DTU underbygger mistanken om, at pesticiderne tilsammen volder mere skade, end forskerne hidtil har målt, når de analyserer virkningerne af de enkelte hormonforstyrrende sprøjtegifte hver for sig.

Mænd, der som fostre er blevet udsat for en cocktail af hormonforstyrrende pesticider, risikerer at få en betydeligt ringere sædkvalitet og væsentligt sværere ved at lære nyt end dem, der ikke har været udsat for den påvirkning. Foto: Colourbox

Forskere og kritikere af landbrugets høje forbrug af farlige sprøjtegifte har i årevis haft mistanke om den såkaldte cocktail-effekt, og nu viser forsøg med rotter ved Danmarks Tekniske Universitet, at der er grund til bekymring.

- Det kommer bag på os, at effekten er så tydelig, siger professor og forskningsleder Ulla Hass til dagbladet Information.

- Jeg vil opfordre de regulerende myndigheder til at granske området igen og vurdere, om de fastsatte grænseværdier for acceptabelt dagligt indtag tager højde for kombinationseffekter, siger Ulla Hass, der er forskningsleder ved Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering ved DTU Fødevareinstituttet.

Cocktail af fem godkendte pesticider
I forsøgene udsatte Ulla Hass og hendes kolleger rottefostre af hankøn for en blanding af fem godkendte pesticider, der anvendes mod svampesygdomme i kornmarker. Samtlige fem pesticider er hormonforstyrrende, og de fire af dem forstyrrer virkningen af det hanlige kønshormon testosteron.

Pesticiderne blev blandet sammen og givet til drægtige hunrotter i forskellige doser. Jo større dosis hunnerne fik, desto ringere indlæring og dårligere sædkvalitet fik deres unger af hankøn, når de blev kønsmodne, skriver Information.

Forskerne målte de voksne hanners indlæringsevne i en svømmetest, hvor rotterne igen og igen blev sat ned i et bassin med vand. I bassinet var der lige under vandoverfladen en platform, som rotterne skulle lære at finde og kravle op på.

Rotterne blev dårligere til at lære nyt
I begyndelsen af testen var der ingen af rotterne, der anede, hvad eksperimentet gik ud på, så efter at have svømmet lidt rundt, blev de guidet hen til platformen, hvorfra de blev taget op og frotteret tørre i et håndklæde. Den behandling kunne rotterne godt lide, så med tiden lærte rotterne at finde hen til platformen helt af sig selv.

Forskerne kunne konstatere, at de hanner, der ikke havde været udsat for hormonforstyrrende stoffer som fostre, generelt var hurtigere til at finde hen til platformen, end hunnerne var.

Pesticider blokerer for mandligt kønshormon
At hanner er bedre til at lære at finde vej end hunner er velkendt – den fordel skyldes det mandlige kønshormon, som præger hannernes hjerne.

- Men de hanfostre, der blev udsat for cocktailen af pesticider, klarede sig dårligere end kontrolhannerne og opførte sig nærmest som hunnerne. Det tyder i høj grad på, at cocktailen modvirker effekten af testosteron, siger Ulla Hass til Information.

Selv om forsøget er lavet på rotter og ikke på mennesker, vurderer Ulla Hass, at der er risiko for samme kombi-effekt hos mennesker.

- Vores studier kaster så at sige lys over en biologisk mekanisme, der påvirker fostret gennem varierende mængder af det mandlige kønshormon testosteron. Hvis et drengefoster skal udvikle sig normalt, skal det udsættes for en ordentlig bølge af testosteron, og det gør det ikke, hvis det udsættes for en stor dosis af en blanding af hormonforstyrrende stoffer, siger Ulla Hass til Information.

Foreslår lavere grænseværdier
Hun foreslår derfor, at myndighederne strammer grænseværdierne.

- Hvis de skulle tage højde for den kombinationseffekt, vi har fundet, skulle de sænkes til det halve, siger Ulla Hass til Information.  Hun pointerer samtidig, at grænseværdierne også for de andre stoffer kan være over et forsvarligt niveau med hensyn til kombinationseffekter.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: