Per Kølster ny formand for økologerne

ØKOLOGI – En af økologiens grand old men, agronom, passioneret ølbrygger, tidligere lektor på Landbohøjskolen, landmand og forfatter Per Kølster, er valgt som ny formand for Økologisk Landsforening.

Per Kølster er ny formand for Økologisk Landsforening (Foto: Morten Telling)

Per Kølster er 58 år og slår i dag sine folder på Krogerup Avlsgård i Humlebæk. Per Kølster afløser Evald Vestergaard på posten. Ca. 180 medlemmer deltog i afstemningen på weekendens generalforsamling i Horsens.

Medlemmerne havde to valgmuligheder. Også foreningens næstformand, Jens Krogh, havde lagt billet ind på posten.

Vil skabe optimisme og omlægning
- Med foreningens mere end 30 år på bagen er økologien blevet en fuldstændig fasttømret del af det danske samfund. Der er love og regler, der er politiker, der er støtte, der er varer, der er tilgængelighed, der er stor troværdighed og tillid, der er udvikling og forskning, siger Per Kølster, nyvalgt formand for Økologisk Landsforening.

- Udfordringen er at bruge denne platform til at skabe det næste store skridt fremad, nemlig at få skabt en tillid og en optimisme i landbruget, som betyder, at der kommer gang i en ny og stor omlægningsbølge, tilføjer han.

Udstrakt hånd til konventionelle – men også klar tale
Flere økologer skal bl.a. komme ved, at konventionelle landmænd lægger om. Den nye formand vil arbejde for, at konventionelle landmænd sænker paraderne overfor økologien, men gør det også klart, at han vil sige tingene direkte, når der er berettiget kritik af det konventionelle landbrug.

- Vi skal skabe alliancer i hele fletværket af jordbrugsinteressenter. Vi skal gå foran med det gode eksempel og det gode landmandsskab og sørge for, at økologien ikke opfattes som en trussel eller et flippet ’smart-ass’ projekt, men som en bæredygtig mulighed, der ligger lige til højrebenet for alle, siger Per Kølster.

- Vi står overfor store muligheder for at udnytte det kæmpemæssige potentiale, økologien har for at skabe en udbredt tro på, at dansk landbrug faktisk kan ændre kurs i både bred og dyb forstand. Få afskaffet den konventionelle kemi, få dyrene på græs, og i det hele taget at bruge selve landbrugsdriften til aktivt at møde samfundets krav til fødevarekvalitet, til naturforvaltning og til udvikling i landdistrikterne, lyder det fra den nyvalgte formand.

Versionen er rettet og nye oplysninger tilføjet 5.marts.
Tidligere har vi oplyst, at også Rikke Friederichsen, der er landmand i Hoven i Vestjylland og medlem af bestyrelsen i Thise Mejeri, stillede op til formandsposten, men det var bestyrelsen, hun stillede op til. Vi har endvidere fået oplyst, at ca. 180 deltog i afstemningen.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: