Pensionskasser holder fast i kul og olie

KLIMA – Danske pensionsselskaber vil ikke frasælge deres investeringer i kul og olie. ATP skraber bunden og PKA er den grønneste pensionskasse. Det viser en ny undersøgelse fra WWF Verdensnaturfonden, der har ranglistet de 16 største pensionskasser ud fra deres klimaindsats.

PKA har den grønnneste profil af de danske pensionskasser, og ATP skraber bunden. Foto: Colourbox

Trods voksende modstand fastholder de store danske pensionskasser deres investeringer i kul og olie, i stedet for at investere pensionsopsparernes penge i grøn, vedvarende energi. Det viser en ny stor undersøgelse af de 16 største pensionskasser fra WWF Verdensnaturfonden.

- Vi må konstatere, at pensionsbranchen stadig ikke tager klimaet alvorligt, og samtidig gambler de med danskernes opsparinger ved fortsat at hælde penge i selskaber, der styrtbløder. Det er meget skuffende, siger klimachef i WWF Verdensnaturfonden John Nordbo.

75 procent sortlister ikke selskaber
Undersøgelsen viser også, at kun fire ud af de 16 pensionskasser har ekskluderet kul- eller olieselskaber på grund af klimahensyn – nemlig Nordea Liv & Pension, PenSam, PFA og PKA.

Men alle 16 selskaber har betydelige investeringer i sort energi. Mindst 12 ud af de 16 har for eksempel penge i den amerikanske oliemastodont Exxon, der er berygtet for sin markante lobbyisme imod klimasagen. PenSam har som den eneste ekskluderet Exxon af hensyn til klimaet.

Generelt mener pensionskasserne, at såkaldt aktivt ejerskab, hvor man som investor forsøger at påvirke investeringsstrategien, giver bedre resultater end frasalg. WWF tvivler dog meget på, at det gennem aktivt ejerskab er muligt at få store olie- og kulselskaber til at skifte så markant kurs, at de ikke længere bidrager til at forstærke klimaforandringerne. Et af de nyeste eksempler er netop Exxon, som på sin generalforsamling i sidste uge afviste en mere klimavenlig kurs, selvom otte danske pensionskasser havde stemt for en grønnere linje.

Vigtige penge for grøn omstilling
- De danske pensionskasser sidder på en gigantisk milliard-pengetank, der svarer til halvdelen af den norske oliefond. Derfor både kan og bør de spille en vigtig rolle i den grønne omstilling ved at kanalisere flere investeringer over i den grønne energi og færre i den sorte. Det er det, vi ønsker at sætte fokus på med vores undersøgelse, siger John Nordbo.

Han tilføjer dog, at branchen også har store investeringer i vedvarende energi, og at der kan spores en større bevidsthed om klimaet i forhold til tidligere undersøgelser. Men når det kommer til at afvikle de fossile investeringer, går det alt for sløvt.

ATP skraber bunden
ATP, som alle danskere er tvangsindlagt til at betale til, ligger næstsidst på ranglisten. I 2009 meldte ATP ellers ud, at klimainvesteringer ville udgøre 10 procent af den samlede portefølje inden for 4-5 år. Det kom ikke til at ske.

I dag er ATP’s profil langt fra grøn. ATP har for eksempel ikke investeringer i havmølleparker, som mange af de øvrige har, og selskabet har ikke sortlistet et eneste fossilt selskab.

- Som lovfæstet pensionsselskab har man et særligt ansvar for at understøtte en samfundsudvikling, der går i retning af grøn omstilling, og det ansvar har ATP overhovedet ikke taget på sig, påpeger John Nordbo.

PKA er grønnest
PKA, der administrerer pensionerne for ansatte i social- og sundhedssektoren, er klart grønnere end alle de andre pensionsselskaber og indtager en suveræn førsteplads. Førerpositionen skyldes blandt andet, at PKA er det eneste pensionsselskab, der tydeligt har udråbt klima som ét af sine tre fokusområder, og det er blandt de pensionsselskaber, der har flest investeringer i bl.a. havmølleparker.

WWF Verdensnaturfonden har foretaget lignende undersøgelser i 2013 og 2014.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: