Pensionskasse investerer i klimabelastende energi

ENERGI -Amerikanske miljøorganisationer i oprør over dansk pensionskasse. PKA vil investere 1,3 milliarder kroner i verdens største biomassefyrede anlæg, som skal opføres i Storbritannien.

Storbritannien og Danmark er de to europæiske lande, der importerer flest træpiller. Foto: Colourbox

Miljøorganisationen NOAH kan i dag offentliggøre et brev, som fjorten amerikanske miljøorganisationer har sendt til PKA’s ledelse.

I brevet appellerer organisationerne til, at PKA trækker sit tilsagn om at investere 1,3 milliarder kroner i et biomassekraftværk i Nordengland tilbage. Ifølge NOAH, der støtter de amerikanske miljøorganisationer, bliver det verdens største biomassefyrede anlæg, hvis det bliver opført som planlagt.

Anlægget skal primært fyre med træpiller, men når man producerer træpiller i den skala, som der er tale om, bliver der fjernet enorme mængder kulstof fra skovene. Faktisk bliver der fjernet så meget kulstof, at klimaeffekten formodentlig er større, end hvis der fyres med kul i kraftværket, siger Bente Hessellund fra NOAH.

- I princippet kan kulstoffet blive bundet i skovene igen, men om det nogensinde sker, er tvivlsomt, mener hun.

- Der vil under alle omstændigheder gå meget, meget lang tid, og den tid har vi ikke. Der er jo netop behov for reduktioner her og nu, når vi skal holde os indenfor den vedtagne målsætning om maksimalt to grader temperaturstigning, siger Bente Hessellund.

Fire gange værre end kul
Pensionskassen mener selv, at investeringen gør en positiv forskel for klimaet, fordi den fremmer overgangen fra sort til grøn energi. EU definerer da også træpiller som CO2-neutrale af politiske og historiske årsager. Men ifølge NOAH er der »indikationer på, at en del af træpillerne, som biomassekraftværket i England skal fyre med, vil være lavet af træ, som kan give anledning til en CO2-udledning fire gange højere end kul«.

De fjorten amerikanske organisationer fremhæver, at der for øjeblikket er et globalt momentum for at reducere brugen af biomasse som energi. Brevet advarer derfor PKA om, at den engelske statslige støtte til biomassefyrede anlæg kan blive stoppet.

Advarslen understøttes også af de faldende priser på vind- og solenergi.

Vind og sol billigere
I brevet henviser miljøorganisationerne til en ny økonomisk analyse fra det engelske rådgivningsfirma, Vivid Economics, som viser, at det er sandsynligt, at vind og sol bliver de billigste måder at nå klimamålene på allerede fra 2020-2025.

Storbritannien og Danmark er de to europæiske lande, der importerer flest træpiller, og Danmark ligger på førstepladsen, når man ser på importen i forhold til befolkningens størrelse.

- Desværre bakkes omstillingen fra kul til biomasse op af en række store danske miljøorganisationer, og det er nok grunden til, at flere danske pensionsselskaber – og altså ikke kun PKA – i de senere år har sat penge i den miljø- og klimaskadelige praksis, vurderer NOAH.

Danmark misforstår
Ifølge de fjorten organisationer er det en generel misforståelse i Danmark og EU, at biomasse fra skove i det sydlige USA er produceret bæredygtigt. Øget efterspørgsel efter biomasse i Europa vil medføre øget tømmerhugst i det sydlige USA, og dermed forringet biodiversitet og tab af såkaldt vådområdeskov.

Samtidig nævner brevet, at det ikke vil hjælpe, hvis træpillerne blev produceret et andet sted end i det sydlige USA. De store mængder biomasse, der er tale om, vil uundgåeligt føre til ødelæggelse af andre skove og negative konsekvenser for klimaet.

Hvorfor tage denne omvej?
- Der har i Danmark bredt sig en mærkelig konsensus om, at det er nødvendigt at bruge bioenergi i en overgangsperiode, selv om der også er udbredt enighed om, at det på længere sigt skal være andre energikilder, der skal forsyne os med vedvarende energi, siger Bente Hessellund.

- Men hvorfor tage denne omvej, der er så destruktiv for miljø og klima, i stedet for at sigte direkte mod de blivende løsninger? I NOAH mener vi, at denne strategi er helt forkert, og at storskala bioenergi slet ikke skal betragtes som en vedvarende energikilde, siger hun.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: