Ornitologer redder mose i Sønderjylland

NATUR – En landmand er af Aabenraa Kommune blevet påbudt at retablere et opgravet og drænet areal i Terkelsbøl Mose, der juridisk set er beskyttet som Natura 2000-område.

Terkelsbøl Mose er beskyttet som Natura 2000-område.

En landmand ved Aabenraa har nu fået påbud om at retablere et opgravet og drænet areal i en fredet mose. Påbuddet kommer efter at Dansk Ornitologisk Forenings caretakere havde opdaget ulovligheder i Terkelsbøl Mose, der juridisk set er beskyttet som Natura 2000-område.

I det tidlige forår konstaterede ornitologen Egon Iversen, at der var gravet og drænet i den centrale del af den naturbeskyttede Terkelsbøl Mose mellem Tønder og Tinglev, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Mosen er hjemsted for nattergale, kærsangere og flere arter af mosefugle, og engang ynglede hedehøgen på lokaliteten.

Overvåger fugle og natur
Egon Iversen, der er en af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) caretakere, som overvåger fuglene og naturen, kontaktede straks naturmyndigheden Aabenraa Kommune. Det har nu resulteret i et påbud til landmanden, der er blevet bedt om at slette alle spor efter sin opgravning og dræning.

- Det er prisværdigt, at kommunen handler hurtigt på baggrund af vores kontakt. Det er også værd at rose myndigheden, fordi der er blevet givet afslag på en ansøgning om en efterfølgende dispensation til gravningen og dræningen i det naturbeskyttede område. Det er tidligere set, at ulovligheder er blevet gjort lovlige med tilbagevirkende kraft, fordi myndighederne giver dispensation, siger Egon Iversen ifølge Dansk Ornitologisk Forening.

Terkelsbøl Mose er fra naturens hånd en meget fugtig mose med en rig flora af blandt andet kæruld, men udtørring i 1970’erne har forringet mosens oprindelige naturtilstand.

- Vandstanden er ikke længere så høj, som vi kunne ønske os, og det har øget tilgroningen af de lave områder. Men en yderligere gravning og dræning, som vi har været vidne til dette forår, ville have forstærket denne proces til skade for fugle og flora. Vi håber, at tranen vil begynde at yngle i Terkelsbøl Mose. Den bliver set hvert år i området, siger Egon Iversen til Dansk Ornitologisk Forenings pressetjeneste.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: