Organisk affald skal tilbage til jorden

Næringsstofferne fra vores madaffald og andre organiske restprodukter skal recirkuleres og tilbage på markerne, hvor de kan anvendes som gødning.

RECIRKULERING – Recirkulering af næringsstoffer er en grundsten i det økologiske landbrug. Folkevalgte, virksomheder og eksperter fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening  vil have de økologiske landbrug med i samfundets ressourceplanlægning.

Formændene fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer havde i går inviteret folkevalgte samt eksperter fra det økologiske landbrugs hovedorganisationer og virksomheder med økologi i sortimentet til temadag. Overskriften for mødet var ”Anvendelse af restprodukter i økologisk jordbrug – principper, status, forvaltning og nye muligheder”.

- Økologisk landbrug og fødevareproduktion i Danmark har nået et stadie, hvor vi både kan magte at arbejde målrettet med at føre flere næringsstoffer og ressourcer tilbage fra by til land, og hvor samfundet samtidig har brug for, at vi gør det. Genbrug af restprodukter, affald el. ressourcer, som det retteligt er, er helt centralt i økologisk jordbrug. Både for at sikre næringsstoffer til planterne og for at holde hus med ressourcerne, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Blandt dagens hovedemner var de organiske restprodukter, der allerede er tilladt i økologisk jordbrug, og hvordan anvendelsen af disse kan få større udbredelse. Alternativ næringstilførsel til jorden er nødvendig, hvis det økologiske jordbrug skal udfase brugen af konventionel gødning.

- Det er utrolig vigtigt, at vi økologer går aktivt ind i debatten og tage stilling til recirkulering af næringsstoffer. Lige nu står vi i en situation, hvor der er mangel på økologisk gødning, samtidig med at vi har en klar målsætning om at udfase brugen af konventionel husdyrgødning. Derfor er vi nødt til at se os om efter alternativer, der ikke kompromittere det økologiske mål om rene og sunde, økologiske fødevarer og en ren jord, siger Uffe Bie, formand for Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer.

Fælles udtalelse

Dagens temamøde mundede ud i en fællesudtalelse fra deltagerne. Den siger b.la:

- Erhvervet og myndighederne skal i fællesskab se på, hvorledes den nuværende forvaltning af reglerne for anvendelse af tilladte jordforbedringsmidler kan justeres, så det bliver mere interessant at efterspørge og anvende restprodukter fra husholdninger, storkøkkener, fødevareindustrien og have- parkaffald.

- Der skal tages initiativer til, at politikerne og relevante ministerier ser det som en prioriteret opgave at tilvejebringe gode muligheder for, at restprodukter kan tilføres det økologiske landbrug.

- Mineralsk fosfor er en ikke fornybar ressource, som forventes at være opbrugt i løbet af de næste 100 – 200 år. Mangel på fosfor vil have store konsekvenser for fødevareproduktionen. Spildevandsslam kan være en væsentlig kilde til recirkulering af fosfor. Deltagerne foreslå derfor, at de danske myndigheder indleder et arbejde, der afdækker mulighederne for at opstille betingelser for anvendelse af spildevandsslam eller produkter udvundet af spildevandsslam, hvis det på sigt skal kunne anvendes på økologiske marker. Forslaget skal leve op til de økologiske mål og principper om en sund og ren jord og rene produkter.

- Erhvervet skal løfte en kommunikativ indsats med samfundet om den rolle de spiller for genanvendelse og udnyttelse af samfundets ressourcer i landbruget. Erhvervet skal desuden tage hånd om at inddrage detailleddet og virksomheder i øvrigt i det videre arbejde med at forholde sig til betingelserne for genanvendelse af restprodukter og recirkulering.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: