Om ti år kan vi have ynglende ulve i Jylland

NATUR – Allerede inden for det kommende årti kan Danmark have en ynglebestand af ulve, der er vandret fra Tyskland op gennem Jylland. Det vurderer forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, i et notat til Naturstyrelsen.

Ulven er kommet til Danmark efter 199 års fravær. (Foto: Colourbox)

Jylland har så mange egnede levesteder, at der på lidt længere sigt vil kunne være plads ti ulve-familiegrupper med i gennemsnit otte medlemmer. Dertil kommer et antal enlige strejfere, så en samlet dansk ulvebestand vil kunne tælle op mod 100 individer.

Kan ikke forcere Lillebælt
Ulven vil dog næppe sprede sig fra Jylland til andre dele af landet. Lillebælt vil effektivt kunne forhindre ulven i at komme videre.

- Ulven er højmobil og kan let og ubesværet vandre op et par hundrede kilometer i løbet af få døgn. Derfor kan vi forvente, at flere strejfere dukker op i Jylland i de kommende år, siger seniorforsker Aksel Bo Madsen, der sammen med kollegerne seniorforsker Liselotte Wesley Andersen og seniorforsker Peter Sunde har forfattet notatet.

Med udgangspunkt i ulvenes spredningsmønster i Tyskland forventer forskerne yngleforekomster om senest ti år.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: