Økologiske mælkebønder tjener penge

ØKOLOGI – De økologiske mælkeproducenter kan se frem til pæne tal på bundlinjen både i år og de næste to år.

De økologiske mælkebønder klarer sig godt og har sorte tal på bundlinjen. Foto: Økologisk Landsforening

De kommende år bliver det fortsat en fornuftig forretning at producere økologisk mælk til de danske forbrugere. Det forudser en ny indkomstprognose fra SEGES, landbrugets videncenter i Skejby ved Aarhus.

Medens deres konventionelt arbejdende kolleger kæmper mod faldende priser og overproduktion, så forudser prognosen, at de kommende år byder på pæne overskud til de økologiske mælkeproducenter.

For 2016 ventes et overskud på i gennemsnit 467.000 kroner for en produktion med 100-200 malkekøer, efter at landmanden har fået løn for sin indsats. Ifølge prognosen stiger overskuddet til 537.000 kroner i 2017, og den positive udvikling forventes at fortsætte i 2018.

Også i de foregående år har de økologiske mælkebønder som regel klaret sig bedre end deres kolleger, der satser på at producerer standardmælk billigst muligt.

- Den økologiske produktion har i 2015 og 2016 oplevet stor efterspørgsel og deraf følgende gode afregningspriser på grund af et stort tillæg i prisen for økologisk mælk. I de kommende år forventer vi, at økologi-tillægget bliver mindre, men til gengæld forventer vi, at basisprisen for mælk vil stige. Dermed fastholdes den stabile indtjening for de økologiske producenter, fortæller Arne Munk, der er teamleder i SEGES Økologi.

Mulighed for konsolidering og videreudvikling
Hans Erik Jørgensen, der er formand for økologi-sektionen i Landbrug & Fødevarer, glæder sig over prognosen.

- Mælkeproduktionen er et meget vigtigt ben i den økologiske produktion i Danmark. Derfor er det også meget glædeligt, at vi kan se frem til stabil indtjening i de kommende år, siger han.

- Det giver mulighed for at videreudvikle økologien og for nogles vedkommende foretage nødvendig konsolidering. Jeg ser også den positive markedsudvikling som et tegn på, at forbrugerne i stadigt stigende grad holder fast i at efterspørge økologiske produkter, siger Hans Erik Jørgensen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: