Økologisk landbrug fortjener fair konkurrence

KOMMENTAR – De økologiske landbrug fortjener lige konkurrencevilkår. De konventionelle landbrug kan blot sende regningen for forurening videre til samfundet og skævvrider dermed det frie marked, skriver Anna Rosbach, Miljøpartiet Fokus.

Den seneste tids nyheder om at flere økologiske landmænd har skiftet til konventionelt landbrug og endnu flere nu planlægger at omlægge, skal tages med dybeste alvor.

Årsagen til omlægningerne er, at der givetvis er flere penge at hente for den enkelte landmand ved konventionel drift. Problemet med det regnestykke er dog, at det ikke er alle plusser og minusser, der indgår i regnestykket.

Er par oplagte forskelle på konventionelt og økologisk landbrug er, at sidstnævnte er sundere, forurener mindre og bidrager til en mere naturlig biodiversitet. Disse forskelle afspejles dog ikke i prisen. Tværtimod.

Lavere udbytte
Når de økologiske landmænd eksempelvis fravælger at bruge sprøjtegifte og dermed undgår at belaste vandmiljøet, så betaler de i form af lavere udbytte.

Omvendt så betaler det konventionelle landbrug meget sjældent for den forureningen, den forårsager.

Hovedudfordringen for økologiske landmænd er altså grundlæggende, at de ikke konkurrerer på lige vilkår med konventionelle landmænd.

Når hundredvis af drikkevandsboringer årligt må lukke på grund af landbrugets sprøjtegifte, så er det ikke den enkelte landmand, der betaler regningen.

Skævvrider det frie marked
Regningen bliver sendt videre til samfundet og skævvrider dermed det frie marked. Der er altså tale om en usynlig støtte af konventionelt landbrug, når prisen for forurening ikke indgår i prisen, men derimod bliver sendt videre til skatteborgeren.

Det er et konkurrencemæssigt og samfundsmæssigt problem, når prisen for en vare ikke er en ærlig og gennemskuelig pris. Derfor bør regeringen komme på banen med en handlingsplan, der imødekommer de akutte udfordringer, som dansk landbrug står med.

Som medlem af Europa-Parlamentet har jeg i årevis kæmpet for at sikre en mere fair konkurrence for økologisk landbrug og hvis det stod til mig, så skulle landbrugsstøtten, al den stund landbrugsstøtten eksisterer, fuldstændig reformeres til kun at støtte omlægning til økologisk drift og til sikringen af vores fælles goder som rent drikkevand, sunde fødevarer, god dyrevelfærd og en rig natur.

FN taler for et grundlæggende skift
Senest har FN gjort sig til fortaler for et grundlæggende skifte fra den konventionelle, monokulturelle industriproduktion til et økologisk produktionssystem, hvor landmanden ikke blot skal ses som en producent, men mere som en forvalter af vores økosystem, der forsyner os med en lang række af fælles goder.

Det er på tide, at regeringen indser vigtigheden af et bæredygtigt landbrug, og kommer på banen med nogle konkrete bud på hvordan den vil sikre at alle plusser og minusser i fremtiden kommer til at indgå i prisen.

 Anna Rosbach er medlem af Europa-Parlamentet for Miljøpartiet Fokus.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: