Økologisk jordbrugsfond køber jord i Tøndermarsken

ØKOLOGI – Dansk Økojord A/S har netop underskrevet den første købsaftale. Midt i Tøndermarsken op til Vidåen tæt på Nationalpark Vadehavet er 72 hektar frikøbt til økologisk, naturskånsom produktion.

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond er etableret af Dnmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening.

Asger og Arthur Petersen fra Pilegården syd for Møgeltønder, som i dag producerer økologiske slagtekyllinger i en meget klimavenlig produktion, bliver Dansk Økojord a/s første forpagtere.

Fra 1. august vil de udover egne arealer også disponere over yderligere 72 hektar. Således skabes der en økologisk korridor imellem Møgeltønder og Vidåen, lige midt i Natura 2000 område.

- Vi er meget tilfredse med at have fundet seriøse forpagtere, hvor et generationsskifte kan finde sted, og at få investeret på vegne af vores mange dedikerede aktionærer. Jeg glæder mig over, at vi har investeret i vores første projekt og kommer i gang med omlægningen til økologisk drift, siger bestyrelsesformand Lars-Christian Brask.

Hidtil har 668 personer og virksomheder investeret i Dansk Økojord, der rent juridisk er et datterselskab under Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

Naturfølsomt område
De nye arealer vil indgå i et spændende sædskifte på Pilegården og forsyne kyllingerne med foder fra gårdens egne marker, som samtidig bliver omfattet af natur-og miljøtiltag. Fonden  vil sikre en forbedring af natur og miljøet i kombination med en økologisk landbrugsproduktion midt i det naturfølsomme område.

- En investering som denne opfylder på mange måder vores formål til fulde. Vi får konventionel jord omlagt til økologisk, sætter gang i et generationsskifte og får bevaret og udviklet på natur og miljøtiltag, kombineret med at der på Pilegården arbejdes intenst med klimatilpasninger, forklarer Susanne Herfelt, der er næstformand i fonden.

Dansk Økojord a/s, som er datterselskab under Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, solgte i perioden 1 september 2017-31 januar 2018 aktier for 27.300.000 kr. Fonden forventer at kunne investere i tre-fem ejendomme i løbet af de næste par år.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: