Økologiens samfundsværdi skal kortlægges

ØKOLOGI: Danmarks førende økologi-forskere fremlægger i morgen de foreløbige resultater af et stort kortlægningsarbejde, som skal dokumentere det økologiske landbrugs bidrag til fælles samfundsgoder som biodiversitet, miljø og klima. Det sker ved en konference på Christiansborg.

Niels Halberg: Den økologiske produktionsform er en vigtig langsigtet udviklingsvej, som prøver at finde nye svar på de udfordringer, fødevareproduktionen står over for både nu og i fremtiden. Det er ikke et fastlåst koncept, som er udviklet én gang for alle. Foto: Gustav Bech

Økologien buldrer frem. Supermarkederne kører kampagner, forbrugerne fylder Ø-mærkede varer i indkøbs-kurvene, så producenterne har svært ved at følge med, og for få måneder siden fremlagde fødevareministeren Økologiplan Danmark (2015), der skal fordoble det økologiske areal i løbet af de kommende fem år.

Den økologiske produktionsform tæller på plussiden i regnskabet for fælles samfundsgoder som biodiversitet, miljøforhold, klima, sundhed og velfærd for mennesker og dyr samt udviklingen i landdistrikterne. Men der mangler et forskningsbaseret overblik over den eksisterende viden om den danske økologiske sektors bidrag til disse forskellige samfundsgoder, og hvordan de spiller sammen til en helhed.

Stor interesse
Fødevareministeriet har derfor bestilt en vidensyntese, som ca. 65 danske forskere og eksperter fra forskellige universiteter og landbrugsorganisationer i øjeblikket arbejder på. Formålet er at give politikere og andre interessenter et bedre grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan økologien kan bruges som et videnskabe-ligt funderet, samfundsnyttigt værktøj. I morgen fremlægger de deres foreløbige konklusioner.

- Der er naturligvis stor interesse i at se, i hvilke effekter den økologiske produktionsform reelt har på de fælles samfundsgoder siger Niels Halberg, direktør for ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk landbrug og Fødevaresystemer), som leder og koordinerer arbejdet med vidensyntesen.

Økologi er ikke et fastlåst koncept
- De analyser, forskerne ind til videre har lavet, viser, at økologien bidrager positivt til at sikre samfundsgoder som biodiversitet, jordens frugtbarhed og dyrevelfærd, men også at der er andre områder, for eksempel klima-påvirkning, hvor der er behov for mere fokus og udvikling, siger han.

- Den økologiske produktionsform er en vigtig langsigtet udviklingsvej, som prøver at finde nye svar på de udfordringer, fødevareproduktionen står over for både nu og i fremtiden. Det er ikke et fastlåst koncept, som er udviklet én gang for alle, så der er hele tiden behov for at generere ny, forskningsbaseret viden og udvikle nye metoder. Derfor er det så afgørende, at vi nu med vidensyntesen om økologiens bidrag til de fælles samfundsgoder får overblik over, på hvilke områder, der er brug for forskning og udvikling, siger Niels Halberg.

Vidensyntesen om økologiens bidrag til de fælles samfundsgoder udkommer i bogform til efteråret, men ICROFS har netop udgivet et hæfte, som giver overblik over de foreløbige konklusioner.

Konferencen på Christiansborg finder sted i Fællessalen onsdag 22. april klokken 11-16.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: