Økologien skal opdateres til version 3,0

ØKOLOGI: Et 100 procent økologisk landbrug, som Danmarks Naturfredningsforening ønsker, er ikke nødvendigvis den mest natur-og miljøvenlige fremtidsvision, mener ICROFS direktør. Niels Halberg efterlyser en undersøgelse af, om det nuværende økologi-koncept reelt leverer de økosystem ydelser, DN ønsker.

Det ville have været mere interessant, hvis man i stedet havde udfordret økologien til at levere dokumentation for, at den rent faktisk kan levere de natur- og miljømæssige ydelser, DN ønsker sig, siger Niels Halberg. siger Niels Halberg. Foto: Gustav Bech

Det er en realistisk mulighed at omlægge alt landbrug i Danmark til økologi, uden at det vil koste arbejdspladser eller indtjening i erhvervet. Sådan lød budskabet fra Danmarks Naturfredningsforening, da organisationen fredag den 27. februar 2015 præsenterede en ny vision for landbrug og natur i Danmark ved en konference på Nationalmuseet: ‘Fremtidens landbrug i balance mellem natur og miljø’.

- Vores udregninger viser, at det kan lade sig gøre at tage hensyn til vækst og beskæftigelse, samtidig med at man opnår betydelige gevinster i form af mindre gift i naturen og bedre forudsætninger for en rig natur, siger Thyge Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i DN.

En omlægning til økologi vil ganske vist betyde et stort fald i svineproduktionen fra 19 millioner producerede slagtesvin om året i dag til under 6 millioner i et hundrede procent økologisk scenarie. Men det er kun en fordel for natur og miljø, mener naturfredningsforeningen.

- Samlet set, vil det give nogle store miljøgevinster, og dermed langt mindre pres på naturen. Men indtjeningen vil være cirka den samme, for prisen på økologisk svinekød er næsten tre gange højere end for konventionelt produceret svinekød, siger Thyge Nygaard.

Urealistiske forudsætninger
Der lød dog flere kritiske røster ved konferencen – bl.a. fra ICROFS´direktør Niels Halberg, der var inviteret som en af fire opponenter – ikke mindst over for de økonomiske forudsætninger.

- Naturfredningsforeningen forudsætter, at prisforholdene forbliver uændret i fremtiden, og det er næppe realistisk, siger han.

- I øjeblikket koster et kilo økologisk svinekød ca. 25 kroner, mens et kilo konventionelt svinekød koster omkring 8 kroner. Sådan kan man ikke forudsætte, det bliver ved med at vær, hvis hele produktionen bliver økologisk. I det mindste burde DN have lavet prisfølsomhedsberegninger, så vi kunne vurdere, hvilket billede, der ville tegne sig ved lavere mer-priser, påpeger han.

Desuden bekræftede dagligvarekoncernen COOP på konferencen, at detailhandelen ikke forventer et væsentlig større salg af økologisk kød på hjemmemarkedet. En større produktion af øko-svin vil derfor skulle eksporteres og så at sige ‘byttes’ med import af udenlandsk produceret konventionelt svinekød til det danske marked.

- Og det er der ikke nødvendigvis vundet meget ved i det større perspektiv, vurderer Niels Halberg.

Organic 3.0 – et nyt bud på økologi
I stedet for at regne på en 100 pct. omlægning til det, vi i dag forstår ved økologisk landbrug, kunne DN med fordel bruge kræfter på at undersøge, om det nuværende økologi-koncept reelt er det rette middel til at opfylde DN´s egne visioner om en mere miljø- og naturvenlig produktion i fremtiden.

- Den internationale økologi-organisation IFOAM arbejder i øjeblikket med det, der kaldes Organic 3.0 – en nytænkning af, hvordan den økologiske produktionsform skal udvikle sig for i praksis at opfylde fremtidens krav for bl.a. miljø- og klimavenlighed og de tanker, som ligger i Organic 3.0, kan DN også med fordel integrere i næste udgave af fremtidsversionen, siger han.

Vidensyntese på vej
- Det ville have været mere interessant, hvis man i stedet havde udfordret økologien til at levere dokumentation for, at den rent faktisk kan levere de natur- og miljømæssige ydelser, DN ønsker sig, siger Niels Halberg.

Naturfredningsforeningen er dog i nogen grad undskyldt, for i øjeblikket er det videnskabelige grundlag for at vurdere økologiens aktuelle bidrag til samfundsøkonomien både mangelfuldt og spredt. Men i ICROFS regi arbejder ca. 70 forskere fra en bred vifte af forsknings- og vidensinstitutioner i Danmark på at skabe overblik over den eksisterende viden på området. Resultatet bliver en vidensyntese, der udkommer som bog i løbet af efteråret. Når den foreligger, får både Danmarks Naturfredningsforening såvel som alle andre interesserede et langt bedre redskab til at vurdere, om 100 pct. økologi efter de kendte regler er det bedste og mest bæredygtige bud på fremtidens landbrug.

En foreløbig version af vidensynten bliver præsenteret ved et offentligt møde på Christiansborg den 22. april. 2014.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: