Økologien skal have et servicetjek

Økologi-indsatsen skal ses efter i sømmene.

ØKOLOGI – Fødevareministeren Dan Jørgensen lancerer nu et stort nyt servicetjek af regeringens økologi-indsats. Her skal der blandt andet indsamles nye ideer hos landmænd, eksperter og andre interessenter, der kan fremme økologien i Danmark.

Økologien er en bragende succes i Danmark. Stort set alle danskere genkender det røde Ø-mærke, og 80 procent har tillid til det. Men potentialet er endnu større, og i regeringens ”Økologisk Handlingsplan 2020” er målet, at det økologiske areal skal være fordoblet i 2020. Men selvom interessen for økologi i Danmark og udlandet er stor, vokser det økologiske areal ikke nok i disse år, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

- Vi er godt på vej, men skal vi nå målet om fordoblingen, har vi brug for at få helt nye ideer og tilgange på bordet. Jeg har derfor nu gang i et eftersyn af økologiindsatsen og inviterer 200 øko-interessenter til at komme med nye ideer, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Fødevareministerens eftersyn af økologi-indsatsen består af en opsamling af viden om, hvad der har virket i den nuværende indsats og en ideudviklingsfase, hvor der skal ses på, hvilke nye knapper man kan skrue på, for at få sat endnu mere fut under den økologiske omlægning.

Interviews med centrale aktører
Den viden har Fødevareministeriet ikke kun selv, så der gennemføres interviews med en lang række centrale aktører på økologiområdet – fra landbruget over NGO´er til forskningsinstitutioner.

- Jeg ser meget frem til, sammen med erhvervet og andre gode kræfter, at se på vores økologi-indsats med friske øjne. Hvilken rolle kan forskningen spille i forhold til økologien? Kan vi gøre noget for at fremme uddannelsen af økologiske landmænd? Kan vi opfinde nye veje for økologiens vej fra jord til bord? Hvordan får vi sat endnu mere fart på eksporten af økologi? Det er sådan nogle spørgsmål, som det vil være spændende at få vendt, siger Dan Jørgensen.

På baggrund af servicetjekket vil der blive udarbejdet en rapport med anbefalinger til den fremtidige økologiindsats. Denne rapport vil indgå i arbejdet med en revision af Økologisk Handlingsplan 2020.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: