Forsvaret i kamp for mere økologisk mad

ØKOLOGI: Regeringen styrker økologien i ny handlingsplan, der skal bane vej for et tættere og forpligtende samarbejde mellem kommuner, regioner og stat. Forsvarets kantiner får mere øko-mad på menuen.

Forsvarsministeriet sætter gang i et pilotprojekt for at få mere økologi i Forsvarets kantiner og udbrede økologien til Østdanmark. I Vestdanmark er der allerede indført minimum 40 procent økologi i kantinerne. Foto: Forsvarsministeriet

Regeringen lancerer i dag en ny samlet handlingsplan for økologi. Planen skal skabe større efterspørgsel ved at øge udbuddet af økologiske mad i blandt andet forsvaret og andre offentlige kantiner og dermed sikre landmændene afsætning, når flere landmænd lægger om. Regeringen har sat sig som mål at fordoble det økologiske areal i løbet af de kommende fem år.

- For at nå vores mål, som er det mest ambitiøse i vesten, skal det offentlige gå forrest. I Økologiplan Danmark styrker vi samarbejdet mellem kommuner, regioner og ministerier med en lang række nye initiativer. Vi forpligter blandt andet hinanden på, at vi skal have mere økologi på menuen i kantiner, på hospitaler og i vuggestuer, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

400 millioner kroner og 67 konkrete tiltag skal bidrage til at nå regeringens mål om at fordoble det økologiske areal i 2020. Regeringen støtter økologien med forskellige initiativer på tværs af de forskellige ressortområder.

Soldater får mere økologi
Forsvarsministeriet sætter gang i et pilotprojekt for at få mere økologi i Forsvarets kantiner og udbrede økologien til Østdanmark. I Vestdanmark er der allerede indført minimum 40 procent økologi i kantinerne.

- Der serveres ca. 1.1 millioner kilo mad i forsvarets kantiner. Det flytter noget, når vi stiller krav om økologisk og sund mad. Derfor er jeg glad for, at vi med den nye handlingsplan nu hæver den økologiske barre betragteligt, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Miljøministeren klar med jord til økologi
Miljøministeriet arbejder med at få omlagt flere af sine arealer til økologi. Det sker blandt andet ved at lave opsøgende arbejde for at få økologer til at forpagte arealerne samt sætte fokus på en hurtigere godkendelse af særlige staldsystemer og opdrætssystemer hos økologer.

- Vi skal gøre det nemmere at være økolog, og derfor gør vi noget ved de udfordringer, de økologiske svinebrug har. Vi vil som noget nyt arbejde på at indgå længere kontraktperioder med de private landmænd, da det vil være med til at sikre muligheden for, at landmanden kan omlægge arealet til økologi, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Børn og unge skal lære mere om økologi
Viden om bæredygtighed begynder i skolerne og på uddannelserne, og økologi er et klart opmærksomhedspunkt i uddannelser på flere niveauer. Derfor bidrager Undervisningsministeriet også til den fælles indsats.

- Vi vil gerne forbedre børn og unges bevidsthed om økologi, og derfor gør vi med folkeskolereformen mere ud af undervisningen om eksempelvis økologisk landbrug og produktion i naturfagene og i det nye fag madkundskab. Vi vil også gerne styrke den økologiske bevidsthed i de unges videre uddannelse. Derfor går vi nu i dialog med landbrugsuddannelsens faglige udvalg for at styrke økologi i uddannelsen, siger undervisningsminister Christine Antorini.

Tværministeriel aspekt får ros
Økologisk Landsforening siger, at planen er god for både landmænd, naturen og forbrugerne. Foreningen ser frem til ‘flere bæredygtige fødevarer til danskerne, nye jobs og eksportvækst samt gevinster for natur, drikkevand og dyrevelfærd’.

- De økologiske landmænd og virksomheder får hjælp til innovation i marken og markedet, lige fra nye plantesorter til eksportfremstød. Det gør økologi mere attraktiv for flere landmænd, og de er meget velkommen, lyder invitationen fra Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Han glæder sig især over handlingsplanen konkrete bud på, hvordan ikke bare Fødevareministeriet, men også en række andre ministerier og kommunerne kan løfte den økologiske omstilling. Blandt andet ved drive offentligt ejet landbrugsjord økologisk, øge andelen af økologisk mad i offentlige køkkener, og sikre at generel lovgivning fremmer økologisk landbrug.

Banebrydende
- Økoplanens tværministerielle aspekt er banebrydende, siger Per Kølster.

- Ministerier for miljø-, klima, undervisning og andre træffer beslutninger, som hver især kan hindre eller bane vej for udvikling af økologi. Det er rart, at økologiske landmænds bidrag til natur, klima og jobskabelse anerkendes og i fremtiden understøttes af flere ministerier og i kommunernes køkkener og i forvaltningen af deres arealer, siger økologernes formand.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: