Økologi skal sikre grundvandet

150 landmænd på Brædstrup-kanten får snart en opringning fra Økologisk Landsforening med tilbud om et omlægningstjek. Kommunen har udpeget området ved Brædstrup, fordi det er et drikkevandsområde.

Naturchef Keld Rasmussen i Horsens Kommune siger, at økologi vil mindske risikoen for forurening  med sprøjtegifte.

Mindre risiko for forurenet vand
 -  Det vil jo mindske risikoen for, at der opstår forurening med pesticier og forurening af drikkevandet. Traditionelle landmænd skulle selvfølgelig helst heller ikke forurene drikkevandet. Men alt andet lige, betyder økologisk landbrug en større sikkerhed for drikkevandet, siger naturchefen til P4 Østjylland.

Horsens Kommune har også udpeget Bygholm Ådal, Hansted Ådal og Gudenådalen som områder, hvor det kunne være en god idé med økologisk landbrug. Men det er ikke sikkert, at Økologisk Landsforening kan tilbyde omlægningstjek der.

Økologisk Landsforening samarbejder også med Aarhus og Randers Kommuner om at finde gode områder til økologisk landbrug.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: