Mere økologi skal beskytte vores drikkevand

ØKOLOGI – Regeringen, R, S, SF og DF har aftalt, at økologi skal bruges endnu mere aktivt i indsatsen for at beskytte vores drikkevand bedre mod rester af sprøjtegift. Aftalen støtter blandt andet et øko-omlægningstjek til landmænd i vigtige drikkevandsområder.

I 2017 fandt man rester af sprøjtegift i drikkevandet 802 gang i 80 af landets 98 kommuner, viser tal fra Miljøstyrelsen. Foto: Colourbox

Et bredt politisk flertal er blevet enige om at gennemføre et forbud mod at anvende sprøjtegifte i nærheden af drikkevandsboringer. Landbruget får erstatning for eventuelt driftstab på den jord, hvor de ikke længere må sprøjte.

Aftalen vækker tilfredshed hos både Danmarks Naturfredningsforening, vandværkerne og ikke mindst de økologiske landmænd. Regeringens aftale med de radikale, socialdemokraterne, SF og Danske Folkeparti betyder, at økologi bliver et vigtigt redskab i kampen for at  beskytte vigtige drikkevands-ressourcer i hele landet.

I en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21, har det brede flertal støttet flere såkaldte »øko-omlægningstjek« til konventionelle landmænd, der har marker i arealer, hvor grundvandet bliver til vores drikkevand, der kommer ud af vandhanerne.

Ordningen bygger på en succeshistorie, hvor Økologisk Landsforening har arbejdet med en række af landets kommuner om frivillig omlægning til økologi som sikring af kommunernes drikkevand mod pesticidrester. Nu kan flere kommuner og vandværker være med.

- Økologiske landmænd sikrer rent drikkevand i hele landet. Nu styrkes indsatsen for målrettet at gå efter frivillig omlægning til økologi i de allervigtigste drikkevandsområder. Vi glæder os til at samarbejde med endnu flere kommuner og vandværker om beskyttelse af danskernes drikkevand, siger Paul Holmbeck, der er politisk direktør i Økologisk Landsforening.

Inden for de sidste fem år har man fundet rester af kemiske sprøjtegifte over grænseværdien i mere end 450 drikkevandsboringer landet over.

LÆS OGSÅ: Hver fjerde vælger økologi for at beskytte drikkevandet

Bygger på succes med samarbejde
Aftalen skal styrke beskyttelse af de såkaldt Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), som er de områder lige omkring drikkevandsboringer, hvor pesticidrester lettest forurener danskernes drikkevand. Økologisk Landsforening har samarbejdet med 29 af landets kommuner om målrettet brug af økologi til beskyttelse af kommunernes drikkevands- og naturarealer. Nu styrkes denne indsats med én million kroner i 2019 til omlægningstjek.

Samarbejdet omfatter et tilbud til landmænd i vandindvindingsområder om et gratis »øko-omlægningstjek«, der giver landmanden et overblik over gårdens muligheder for omlægning til økologi, herunder de markedsmuligheder og faglige udfordringer, der ligger i økologisk drift.

- Omlægningstjek giver landmænd indsigt i økologi og er en objektiv vurdering af deres muligheder for omlægning. Det er meget motiverende, og en del landmænd lægger om, mens andre har økologi med i tankerne om fremtidig udvikling. Som friske tal fra i går viser, er efterspørgsel efter økologiske varer samtidig så stor, at der også er brug for flere økologiske marker, siger Paul Holmbeck.

Han henviser til en prognose, som viser, at danske økologiske landmænd i de kommende år skal øge produktion med 10.000 ton brødkorn, 10.000 ton grynhavre, 30.000 ton foderkorn og 50.000 ton grøntsager for at dække den indlandske efterspørgsel efter økologiske fødevarer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: