Økologi bedre end konventionelt landbrug

USA – Veletablerede økologiske landbrugssystemer klarer sig bedre end konventionelle, viser forsøg fra USA.

Veletablerede økologiske landbrugssystemer klarer sig bedre end konventionelle. Det viser forsøg fra det anerkendte Rodale Institute i USA.

Veletablerede økologiske landbrugssystemer klarer sig bedre end konventionelle. Det viser nye resultater fra sammelignende forsøg mellem økologiske og konventionelle landbrugssystemer fra det anerkendte Rodale Institute i USA.

I mere end 30 har Rodale undersøgt de to landbrugssystemer og foretaget målinger. Oprindeligt blev forsøgsparcellerne anlagt for at studere overgangen fra konventionelt landbrug til økologisk produktion, men i de nye resultater indgår også produktivitet, jordkvalitet, energi og økonomi.

Færre drivhusgasser og mindre energiforbrug
De vigtigste resultater viser, at:

  • Økologiske udbytter matcher eller overgår konventionelle udbytter
  • Økologiske afgrøder klarer sig bedre i år med tørke
  • Økologisk landbrug opbygger i stedet for at nedbryde organisk materiale, og det gør det til et mere bæredygtigt system.
  • Økologisk landbrug bruger 45 procent mindre energi.
  • Konventionelle landbrugssystemer producerer 40 procent flere drivhusgasser.
  • Økologisk landbrugssystemer er mere rentable end konventionelle.

- Resultaterne viser, at økologisk landbrug er den sundeste og sikreste måde at brødføde verden på. Det giver tiltrængte arbejdspladser, reducerer udledningen af drivhusgasser og beskytter vores dyrebare naturlige ressourcer, siger Mark Coach Smallwood, som er adm. direktør for Rodale Institute.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: