Økologer skal tage mere hensyn til klima og natur

ØKOLOGI – Større hensyn til natur og klima skal være en obligatorisk del af kravene til danske økologiske landmænd. Det foreslår et økologisk erhvervsteam, som i dag er klar med 25 anbefalinger, der kan skabe vækst og udvikling for økologien.

Økologerne skal integrere hensyn til klima og natur, når de driver landbrug. Foto: Ulla Skovsbøl

Alle økologiske marker, der er større end fem hektar (50.000 m2) skal fremover indeholde naturtiltag som læhegn, markskel, randzoner eller naturstriber.

Samtidig skal der stilles konkrete krav til, hvordan økologerne kan bidrage til at reducere klimabelastningen. Det kan blandt andet ske ved at dyrke flere efterafgrøder, der binder kulstof i jorden, så det ikke ender i atmosfæren.

Sådan lyder to af de 25 anbefalinger fra et økologisk erhvervsteam, som i dag afleverer sine anbefalinger til ministeren.

Erhvervsteamets slår til lyd for, at økologien løbende skal forbedre sig på områder med betydning for økologiens troværdighed. Kun derved vil den økologiske sektor også i de kommende år kunne leve op til de forventninger, som fremtidens forbrugere vil have. Derfor foreslår teamet, at økologien udvikler sig på natur- og klimaområdet.

Det økologiske erhvervsteam blev nedsat som en del af Fødevare- og landbrugspakken og fik til opgave at udarbejde en række anbefalinger til ministeren, som kan styrke en markedsdrevet udvikling af økologien.

Kan bevare markedsposition
Henrik Biilmann, der er direktør i Friland, blev udpeget som formand for det økologiske erhvervsteam.

- Økologien har en stærk position herhjemme og er også ved at få en solid plads på eksportmarkederne. Med de 25 anbefalinger, som et enigt team afleverer i dag, tager vi et vigtigt skridt for at bevare vores markedsposition, siger han.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen siger, han ser positivt på ideer, der kan kombinere naturhensyn med at forbedre bundlinjen hos landmændene.

- Det tror jeg på, at erhvervsteamets forslag kan, og jeg vil derfor nu afklare mulighederne for at gennemføre det. Mange danske økologer tager i dag den slags hensyn, men hvis vi kan få alle med, vil det styrke danske varer med Ø-mærket og gøre det til et endnu stærkere brand, hvilket kun vil være i økologernes interesse, siger Esben Lunde Larsen.

Mere og bedre økologi
- Ved at gennemføre alle anbefalinger, kan ministeren bane vej for mere og bedre økologi og gøre det sjovere at være økologisk landmand, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

- Ministeren kan øge økologisk jordbrugs bidrag til natur, klima, dyrevelfærd og rent drikkevand og samtidig gøre økologi til en drivkraft for cirkulær økonomi og grøn vækst og jobs i landkommuner. Teamet peger også på globale perspektiver i en branding af Danmark som førende økologi-nation, siger Per Kølster.

Økologisk Landsforening er særligt glade for de nye løft på økologi i forhold til klimaet og naturen.

- Vi er slet ikke i mål med udvikling af økologi, og økologer er klar til at komme videre, siger Per Kølster.

- Samtidigt er der lagt op til at fjerne en stribe bureaukratiske barrierer og meningsløs dobbeltregulering, der koster tid og arbejdsglæde hos mange økologer. Økologer får lettere ved at etablere naturstriber på deres jord, undgå for meget medicin på gården, og de mindre økologiske landbrug med husdyr skal ikke længere belastes af en tung kontrol, der er indrettet til de store husdyrbrug, siger han.

Økologien ruller igen
Landbrug & Fødevarer bakker om anbefalingerne og glæder sig over, at »økologien ruller igen«.

- Landbrug & Fødevarer ser det som afgørende for økologiens succes, at vi kan fastholde den stærke brand-value, der er skabt om det røde Ø-mærke de seneste 25 år. Med utrolig høj troværdighed og forbrugertillid er der skabt en solid markedsposition, som vi skal værne om – også på lang sigt, siger Karen Hækkerup, der er adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

- Derfor er det også helt centralt, at anbefalingerne fra erhvervsteamet ikke bare har fokus på at producere og sælge mere økologi nu og her, men også vise, at økologien stadig er dynamisk og i udvikling, understreger hun.

Det Økologiske Erhvervsteam

 • Henrik Biilmann Direktør, Friland
 • Bent Graakjær Ejer af Westergaards Hotel
 • Brian Tholstrup Nybo Administrerende direktør, Aurion A/S
 • Claus Juel Jensen Tidligere administrerende direktør, Netto
 • Jørgen Nicolai Nielsen CEO, Northern Greens
 • Jytte Tandrup Underdirektør, De Samvirkende Købmænd
 • Kirsten Lund Jensen Økologichef i Landbrug & Fødevarer
 • Laurent Ponty Kategoridirektør, Arla Danmark
 • Merete Holst Administrerende direktør, Meyers Contract Catering
 • Poul Erik Jørgensen Landbrugsdirektør, Nykredit
 • Paul Holmbeck Direktør, Økologisk Landsforening
 • Poul Johannes Pedersen Direktør, Thise A/S
 • Simon Clemens Kok og Brødmand, Brød & Co.
 • Svend Brodersen Ejer, Gram Slot
 • Thomas Roland CSR-chef, COOP
 • Vivi Kjersgaard Produktchef, Hørkram Foodservice A/S

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: