Økologer overtræder regler om dyrevelfærd

DYREVELFÆRD – De økologiske landmænd kan se frem til flere kontrolbesøg i de kommende måneder. Det kniber med at overholde reglerne, der udløser den eftertragtede certificering som økologisk landbrug.

De økologiske landmænd kan vente flere kontrolbesøg i de kommende måneder.

Dårlige staldforhold og manglende dyrevelfærd tegner sig for mere end hver fjerde overtrædelse af de økologiske regler, viser tal fra NaturErhvervsstyrelsen.

Styrelsen er den tilsynsførende myndighed og foretager  stikprøvekontrol hos Danmarks knap 2.700 økologiske landbrug.

Flere kontrolbesøg
Men tilsyneladende ikke nok. NaturErhvervsstyrelsen vil derfor øge antallet og i de kommende måneder holde ekstra godt øje med, at alt går rigtigt til på de økologiske landbrug. Landmændene kan forvente både varslede og uanmeldte stikprøvebesøg.

Økologiske dyr tilbringer langt flere timer i stalden om vinteren. Derfor skal landmændene være ekstra påpasselige med at leve op til kravnene.

Anbefalinger til landmænd
For at sikre god dyrevelfærd i stalden, anbefaler NaturErhvervsstyrelsen, at:

  • Dyrenes lejearealer være rene, tørre og velstrøede
  • Antallet af dyr være tilpasset staldens størrelse og indretning, så man undgår overbelægning
  • Dyr, som ikke trives, bliver syge eller kommer til skade, skal behandles straks
  • Køer, der er opstaldet i bindestald, skal have adgang til daglig motion på et passende areal – ude eller inde
  • Løbegårde holdes rene og være attraktive for dyrene

I 2011 registrerede myndighederne 462 overtrædelser af de økologiske regler. I 62 tilfælde var det staldforhold og dyrevelfærd, der gav minus i karakterbogen, mens lejeaftaler og strøelse gav 46 anmærkninger og utilstrækkelig behandling førte til 18 anmærkninger, oplyser NaturErhvervsstyrelsen.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: