Ny aftale skaber bedre velfærd for økologiske dyr

ØKOLOGI – Dyrenes Beskyttelse er utrolige glade for, at den samlede branche omkring den økologiske svineproduktion er gået sammen om at give de økologiske grise endnu bedre dyrevelfærd, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Der skal være beplantning i form af træer eller andn skygge i de såkaldte farefold, hvor søer og de små pattegrise lever. Foto: Hestbjerg Økologi

Et tæt samarbejde mellem de økologiske landmænd, brancheorganisationer, slagterier og Dyrenes Beskyttelse udmønter sig nu i nye regler, som for første gang i mange år markant hæver kravet til dyrenes velfærd på de økologiske landbrug.

Samtidig fastsætter aftalen en deadline, som definitivt lukker muligheden for at fodre med korn og soja, som ikke er dyrket økologisk. Hidtil har overgangsbestemmelser gjort det muligt at dispensere for kravet om, at al foder skal være økologisk ved at tillade en beskeden andel konventionelt dyrket soja, hvis blot det ikke var genmodificeret.

- Økologiske svineproduktion udvikler sig hele tiden, og der er sket meget med praksis og viden ude hos landmændene siden den første brancheaftale og EU-økologireglerne trådte i kraft. Med den nye aftale sætter vi barren højere og sigter efter økologisk avl og 100 procent økologisk foder hele livet, siger Randi Vinfeldt, formand for Svineudvalget i Økologisk Landsforening.

Et stort skridt
- Vi er glade for, at alle parter i branchen er enige om at løfte og udvikle dansk økologi, , siger Hans Erik Jørgensen, formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

- Dyrevelfærd i økologisk svineproduktion er god, og med aftalen her, bliver den endnu bedre. Branchen er nu klar til at udfase den sidste rest ikke-økologisk foder. Det er et stort skridt i retning af at gøre økologisk svineproduktion endnu mere bæredygtig og selvstændig, lyder det fra den fynske øko-landmand, der selv har økologiske grise.

Den nye forpligtende aftale indeholder krav om beplantning eller anden skygge i de såkaldte farefolde, hvor søer og de små pattegrise lever. Træer i farefolde har udover at give skygge til grisene også den miljøfordel, at de opsamler næringsstoffer fra grisene, binder CO2 og producerer klimaneutral energi.

Hertil kommer en række dyrevelfærdsmæssige krav til stalde, der opføres eller ombygges efter 1. januar 2018.

Kontrolleres af Dyrenes Beskyttelse
Den nye brancheaftale træder i kraft 1. januar 2018, mens kravet om, at alle slagtede grise, der sælges som økologisk kød, skal være født og opvokset økologisk, først træder i kraft den 1. januar 2019.

Aftalepunkterne skal alle kontrolleres af Dyrenes Beskyttelse eller andet akkrediteret system som for eksempel statslige økologi-kontrollører, som aftaleparterne kan vælge at betale for kontrollen af aftalens overholdelse.

- Dyrenes Beskyttelse er utrolige glade for, at den samlede branche omkring den økologiske svineproduktion i Danmark er gået sammen om at give de økologiske grise endnu bedre dyrevelfærd, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

- Gennem den frivillige brancheaftale sætter økologerne således reel handling bag deres ord om fortsat at forbedre dyrevelfærden i den økologiske svineproduktion, og Dyrenes Beskyttelse er især glade for, at de farende søer på friland nu skal have adgang til skygge i de varme sommerområder, understreger hun.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: