Nyt forslag om CO2-kvoter på vej

CO2-KVOTER – Ministre fra ni EU-lande efterlyser en reform af EU’s handelssystem for CO2-kvoter. Det skal ske ‘hurtigst muligt’.

Martin Lidegaard og ministre fra otte andre EU-lande ønsker et nyt forslag på bordet hurtigst muligt. /Foto: Rasmus Sangild

Miljø- og energiministrene fra ni EU-lande efterlyser en ‘hurtigst muligt’ reform af EU’s CO2 kvotehandelssystem (ETS).

Heriblandt ministre fra Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Danmark, som mener, at en reform er nødvendig, hvis man skal sikre, at kvotehandelssystemet forbliver rygraden i EU’s klimapolitik. Det oplyser klima- og energiminister Martin Lidegaard.

Kvotehandelssystemet lider under, at prisen på CO2 kvoter er faldet til et rekordlavt niveau på grund af den økonomiske krise. Det betyder, at systemet ikke længere fungerer som drivkraft i omstillingen til vedvarende energi.

EU Kommissionen har forsøgt at rette op på systemet med det såkaldte backloading-forslag, hvor man midlertidigt vil trække 900 millioner kvoter ud af markedet. Forslaget blev i første omgang stemt ned af EU Parlamentet.

Fælles erklæring
Ministrene fra de ni EU-lande udsendte tirsdag en fælles erklæring, hvor de beder om at få lavet en tidsplan for en reform af kvotehandelssystemet. I erklæringen står blandt andet:

- Vi beder de nationale regeringer repræsenteret i Rådet og medlemmerne af Europaparlamentet om at nå til enighed om backloading-forslaget senest i juli i år.

- Vi beder EU Kommissionen om at præsentere et forslag til en strukturel reform af EU’s kvotehandelssystem senest ved udgangen af i år.

- Der er brug for at imødegå argumenter og myter om de mulige omkostninger ved backloading-forslaget.

Den fælles erklæring kom samtidig med, at EU-Parlamentets miljøudvalg i denne uge skulle diskutere backloading-forslaget.

Bag fælleserklæringen står miljø- og energiministre fra Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Holland, Sverige, Portugal, Finland, Slovenien og Danmark.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: