Ministre skal puste nyt liv i EU’s klima- og energipolitik

EU – EU’s klima- og energiministre tager i dag hul på diskussionen om, hvilke rammer der skal være for EU’s klima- og energipolitik frem mod 2030. Samtidig skal ministrene diskutere, hvad der på kort sigt skal til for at redde kvotesystemet.

Klimaminister Martin Lidegaard på klimavenlig cykel i spidsen for EU-ministrene i Horsens i 2012. Foto: Bjarke Ørsted

Ministrene mødes i dag og i morgen til uformelt ministermøde i Dublin. Det er første gang ministrene samles efter at EU Kommissionen lancerede en grønbog om klima- og energirammen i 2030. Grønbogen giver afsæt til en vigtig debat om, hvordan den grønne omstilling skal foregå i EU.

Danmark presser på for, at der hurtigt opnås enighed om de fremtidige rammebetingelser, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

- I EU har vi sat os et langsigtet mål om, at vi skal reducere CO2-udledningen med 80-95 procent i 2050. Og vi har brug for at komme ud af vores dybe afhængighed af import af fossile brændsler. Derfor er det vigtigt, at vi får nogle ambitiøse langsigtede rammer for klima- og energipolitikken. Vi når ikke hele vejen på dette møde, men nu skal vi i gang, siger han.

Politisk usikkerhed om kvotemarkedet
En beslutning om de langsigtede rammer kan også være med til at rette op på EU’s CO2 kvotehandelssystem, der lider på grund af lave kvotepriser. Senest blev der skabt politisk usikkerhed om kvotemarkedet, da Europa-Parlamentet i sidste uge stemte nej til Kommissionens forslag om at trække 900 millioner kvoter ud af markedet.

- Signalet fra Europa-Parlamentet i forbindelse med backloading-forslaget understreger klart, at der er behov for strukturelle reformer af EU’s kvotehandelssystem og en langsigtet, sammenhængende klima- og energipolitik i EU. Kun på den måde kan vi fastholde incitamentet til at investere i den grønne omstilling, siger Martin Lidegaard.

Danmark ønsker, at Kommissionen hurtigst muligt fremlægger et konkret forslag til fremtidig arkitektur for den fælles klima- og energipolitik. Der er brug for konkrete målsætninger for vedvarende energi, energibesparelser og drivhusgasreduktion frem mod 2030. Og der skal laves en tidsplan for, hvordan kvotehandelssystemet kan strammes hurtigst muligt inden 2020.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: