EU-lande stritter imod energibesparelser

Energi- og klimaminister Martin Lidegaard må slække på målet om at skære 20 procent af energiforbruget i hele EU, hvis direktivet om energibesparelser skal vedtages, mens Danmark har EU-formandsskabet.

Martin Lidegaard må skrue ned for ambitionerne. (Foto: Carsten Snejbjerg)

Lidegaard står over for en kæmpe udfordring, når han skal skabe opbakning om det såkaldte energieffektivise-ringsdirektiv blandt sine ministerkolleger fra de øvrige EU-lande, som var samlet til uformelle drøftelser i Horsens den 19. og 20. april 2012.

Hvis det går, som Danmark ønsker, bliver de enige om at sige ja til et ambitiøst direktiv med et krav om at skære 20 procent af energiforbruget i hele EU i 2020.

Tyskland og Sverige imod
Men det danske formandskab har hårde odds imod sig. Sverige og Tyskland vil ikke vide af af sparekravet på 20 pct. Sverige har masser af CO2-neutral atom- og vandenergi og kan ikke se nogen argumenter for at bruge mindre af det.

I Tyskland skyldes modstanden blandt andet indenrigspolitiske hensyn, og alt tyder derfor på, at Danmarks klima- og energiminister må skrue ned for ambitionsniveauet.

EU har allerede en overordnet målsætninger om at alle medlemslande skal skære 20 pct. af CO2-udslippet, bruge 20 pct. vedvarende energi, og skære 20 pct. af det samlede energiforbrug væk i 2020.

Men de fine mål skal udmøntes i konkrete direktiver, og det kommer til at holde hårdt med det såkaldte energieffektiviseringsdirektiv.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: