Nye skrappere miljøkrav til brændeovne

LUFTFORURENING – Nye brændeovne må kun udlede halvt så mange sundhedsskadelige partikler. Danmark strammer dermed kravene, der i forvejen er blandt de skrappeste i Europa.

750.000 brændeovne står 750.000 brændeovne tegner sig tilsammen for det største udslip af sundhedsskadelige partikler i Danmark. Foto: Colourbox

Brændeovne spreder ikke alene varme og hygge, men også sundhedsskadelige partikler.

Selv om mange fortsat nægter at tro på, at røgen fra en almindelig brændeovn kan være skadelig, så er det faktuel viden, at vores 750.000 brændeovne tilsammen står for det største udslip af sundhedsskadelige partikler i Danmark.

Derfor strammer miljøminister Kirsten Brosbøl nu kravene til brændeovne, så de fremover kun må udlede halvt så mange partikler.

- Danskerne skal fortsat kunne tænde op derhjemme, men vi skal minimere sundhedsskaderne fra røgen. Derfor strammer vi nu kravene, så røgen fra brændeovnene bliver renere, siger Kirsten Brosbøl.

Men regler er kun den ene side af sagen. Det er også vigtigt at fyre korrekt. Derfor opfordrer ministeren alle til at følge de gode råd om blandt andet at tænde op i toppen.

De nye regler er blandt de skrappeste i Europa og betyder, at nye brændeovne fremover maksimalt må udlede 5 g partikler pr. kg. træ, mens de før måtte udlede 10. Reglerne gælder også for brugte ovne, der sælges videre.

Grøn dansk styrkeposition
I Danmark er ni ud af ti nye brændeovne Svanemærkede og lever dermed allerede op til de nye lovkrav. Men kravene til Svanemærket bliver også strammet, så Svanemærkede ovne fra oktober kun må udlede 3 gram partikler pr. kg. træ.

- Det giver mening, at vi strammer lovkravene, efterhånden som teknologien gør det muligt, og det frivillige Svanemærke er med til at fremme udviklingen ved at stille endnu skrappere krav til de grønne frontløbere. Danmark går forrest. De danske brændeovnsproducenter er i dag blandt de bedste til at lave rene brændeovne, og de nye regler gør os rustet til også i fremtiden at kunne levere effektive brændeovne til det internationale marked, siger Kirsten Brosbøl.

Fakta om brændeovne og partikelforurening

  • I Danmark er der omkring 750.000 brændeovne. Der udskiftes årligt ca. 20-25.000 brændeovne.
  • Omkring 75 % af partikelforureningen i Danmark kommer hertil fra udlandet. Danske brændeovne står for omkring 70 % af den danske partikelforurening.
  • Brændeovnsbekendtgørelsen fra 2008 tillader maksimalt 10 g partikeludslip pr. afbrændt kg. træ i nye og videresolgte brændeovne.
  • Med den reviderede bekendtgørelse strammes kravet til 5 g partiker pr. kg. træ, og fra 2017 til 4g/kg.
  • Samtidig indføres minimumskrav til skorstenshøjder for nye skorstene, og bekendtgørelsen omfatter nu anlæg op til 1 MW, hvor det før kun var 300 kW.
  • I Danmark er 9 ud af 10 nye brændeovne Svanemærkede, hvilket betyder at de allerede lever op til det nye lovkrav på 5 g/kg. Udover den effekt medfører den nye bekendtgørelse en yderligere reduktion i brændeovnenes partikeludslip på ca. 5 procent frem til 2035.
  • Kravene til Svanemærkede ovne justeres dog parallelt med bekendtgørelsen, så Svanemærkede ovne fra 2015 kun må udlede 3 g partikler pr. kg. træ og fra 2017 kun 2 g/kg. Der er således tale om mere end en halvering af det tilladte udslip frem mod 2017.
  • På europæisk plan er der netop besluttet fælles krav på 5 g/kg, der kommer til at gælde i hele EU fra 2022.
  • Danmark eksporterede sidste år brændeovne for ca. 750 mio. kroner mod godt 100 mio. kroner i Danmark.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: