Nye regler for brændeovne skal give renere luft

Danskernes 850.000 brændeovne og pillefyr tegner sig for 70 procent af partikeludledningen. Nu vil miljøminister Ida Auken stille skrappere krav til nye brændeove for at reducere forureningen.

Brændeovnene står for langt den største del af partikelforureningen i Danmark. (Foto: Colourbox)

Miljøministeren vil have renere luft til danskerne. Nye brændeovne skal udlede færre partikler og der kommer krav til højden på nye skorstene. Reglerne skal samlet set reducere Danmarks partikeludledning med omkring 700 tons om året.

Danskerne har ca. 750.000 brændeovne og ca. 100.000 brænde- og træpillefyr stående i deres hjem og sommerhuse. Brændeovne er den største udleder af partikler i Danmark. De står for cirka 70 % af partikeludledningen. Miljøministeren lægger derfor op til en række nye krav på brændeovnsområdet – blandt andet minimumskrav til højden på nye skorstene.

- Danskerne skal have renere luft, og i nogle villakvarterer med mange brændeovne kan luften på nogle dage være tyk af røg. Derfor skal alle nye skorstene være så høje, at røgen bliver ledt væk i stedet for at ende i naboens have, siger miljøminister Ida Auken.

Uforbrændet gasser er skurken
Desuden vil miljøministeren sænke grænsen for, hvor mange partikler en ny brændeovn må udlede. Og stille nye, strenge krav til udledningen af uforbrændte gasser fra nye brændeovne. Det skyldes, at en del af de uforbrændte gasser i røgen bliver til sundhedsskadelige partikler, når røgen bliver kølet ned i luften udenfor. Røglugten, som mange naboer klager over, kommer også fra de uforbrændte gasser.

Den nye bekendtgørelse giver en samlet reduktion i Danmarks samlede partikeludledning med godt 2 procent – svarende til omkring 700 tons årligt.

- Brændeovnene er skridt på vejen til at sikre renere luft til danskerne. Vi skal også se på Ren-luft-zoner, forurening fra tog og skibe, nye miljøkrav til arbejdsmaskiner, og vi skal fremme grønnere transportformer, siger Ida Auken.

Miljøvenlige brændeove ikke dyrere
De sundhedsskadelige partikler fra de mange brændeovne er kun en lille del af de partikler, der er i luften herhjemme. Det skyldes, at luftforureningen bliver ført med vinden over landegrænserne, så de fleste partikler fra Danmark flyver til udlandet og omvendt. Derfor er det vigtigt, at alle lande mindsker deres udledning, så der kommer mindre partikelforurening i hele Europa.

- De mest miljøvenlige brændeovne er ikke nødvendigvis dyrere end dem, der sviner mest. Derfor bør vi stille de strengeste krav. Vi har nogle udfordrende EU-forhandlinger foran os, og vi håber på at få de andre lande helt op vores niveau. Men det vigtigste er, at vi får fælles krav i hele EU. Det er jo trods alt der, vi får det meste af vores luftforurening fra, siger Ida Auken.

De nye, strammere krav for brændeovne er netop sendt i offentlig høring, oplyser Miljøministeriet.

FAKTA: De nye regler i brændeovnsbekendtgørelsen

  • Skrappere krav til både brændeovne og brænde- og træpillefyr. Der indføres et nyt krav til uforbrændte gasser fra brændeovne, der bl.a. giver lugtgener hos naboerne.
  • Minimumskrav til skorstenshøjde for nye skorstene – 1 meter over taget.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: