Ny teknologi skal sænke brugen af sprøjtegift

Fødevareminister Mette Gjerskov øremærker i år 73 millioner kroner alene til teknologier, der kan reducere brugen af sprøjtegifte i landbrug og gartnerier. Det er en tredobling i forhold til sidste år.

I alt afsætter Fødevareministeriet i år 215 millioner kroner til at støtte grønnere teknologi i landbruget og gartneriet. Pengene gives på baggrund af ansøgninger fra konkrete projekter eller idéer, og i år er 73 millioner kroner øremærket teknologier, der reducerer brugen af sprøjtegifte.

- Forbruget af sprøjtegifte skal ned, så vi kan beskytte vores grundvand og sikre, at forbrugerne får færre rester af sprøjtegifte i fødevarerne, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Solid økonomisk indsprøjtning

- Den udvikling støtter vi med denne solide økonomiske indsprøjtning. Samtidig går pengene til en grøn omstilling af landbruget, der sikrer en mere miljøvenlig fødevareproduktion. Jeg mener, det vil gavne både producenter og forbrugere, at vi kan levere fødevarer, der er renere og mere bæredygtige, den slags kan rent faktisk være en væsentlig konkurrencefordel for landbruget, siger Mette Gjerskov.

Indsatsen for at reducere brugen af sprøjtegifte er et led i regeringens grønne omstilling af landbruget. Det er højt prioriteret, og derfor sættes der ind på flere fronter, f.eks. er der netop vedtaget nye afgifter på sprøjtegifte. Afgifterne bliver højere for de mest skadelige midler og lavere for de mindre skadelige.

Samtidig er der også indført krav om obligatorisk syn af sprøjter. Synet skal sikre, at sprøjteudstyret virker optimalt. Gammelt udstyr, som bruger unødvendigt mange pesticider, vil blive skrottet, mens nyt pesticidbesparende udstyr kan få tilskud under miljøteknologiordningen.

Gps og autostyring

Netop sprøjteteknologien er et væsentligt område i bestræbelserne på at få forbruget ned, og her er der allerede flere alternativer på tegnebrættet. En marksprøjte med ny teknologi som f.eks. GPS, autostyring, sensor og stedspecifikt sprøjteudstyr kan f.eks. nedsætte forbruget med op til 40 procent.

Et andet væsentligt indsatsområde er mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Det er en teknologi, der bliver mere udbredt, og som kan erstatte sprøjtning helt eller delvist i afgrøder som majs og kartofler.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: