25 millioner til grøn teknologi på gartnerier

TEKNOLOGI: Fødevareministeren er klar med en pose penge til danske gartnere. pengene skal investeres i miljøvenlig teknologi til bl.a. energivenligt lys og varme. Gartnerne skal også skære ned på forbruget af sprøjtegift.

Gartnerierne får 25 millioner kroner til investering i ny teknologi.

Efter at have fordoblet puljen til investeringer i miljøteknologi i 2014 fastholder Dan Jørgensen det, han kalder ‘den ambitiøse grønne omstilling’ hos gartnerne med nye 25 millioner kroner i foråret 2015. Pengene går bl.a. til energi-investeringer, der løfter bundlinjen og gavner miljøet.

- De hårdt prøvede gartnere er pressede på udgifterne til strøm og varme. Nu giver jeg grøn hjælp til selvhjælp så gartnerierne kan få reduceret energiregningen ved hjælp af eksempelvis en ny effektivt varmepumpe, der både gavner miljøet og det trængte erhverv, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

NaturErhvervstyrelsen anslår, at for hver million kroner, der sendes ud fra miljøteknologipuljen, så skaber den vækst for i alt 8,8 millioner kroner i projektets levetid.

Nye arbejdsplader i et trængt erhverv
Der investeres i alt 55 millioner kroner i gartnerierne i 2014 og 2015. Gartneri-sektoren bidrog sidste år med en omsætning på ca. 4,2 milliarder kroner.

- De 10.000 gartnerarbejdspladser i gartnerierne er vigtige for den danske økonomi og med regeringens grønne boost af teknologien i gartnerier, så fastholder vi ikke blot arbejdspladser i drivhusene, men skaber også mulighed for nye arbejdspladser, siger Dan Jørgensen.

Udover energi-investeringer kan gartnerne også søge støtte til investeringer i udstyr, som reducerer forbruget af vand og sprøjtemidler. Der er tidligere givet tilskud til eksempelvis dyrkning af bær i overdækkede tunneler, som mindsker forbruget af vand, næringsstoffer og sprøjtemidler.

Den såkaldte miljøteknologiordning er på 300 millioner kroner i 2015. Tilskuddene kommer fra landdistriktsprogrammet og dækker 40 procent af den samlede investering.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: