Ny lov skal bane vejen for grønne indkøb

INDKØB: Ny lov skal gøre det lettere for offentlige indkøbere at vælge miljømærkerede rengøringsmidler, møbler og andre varer. Miljøministeren er klar med forslag til en ny udbudslov.

Det bliver lettere for offentlige indkøbere at vælge miljømærkede rengøringsmidler og andre grønne produkter. Foto: Colourbox

Det er ikke småpenge, det drejer sig om. Hvert eneste år bruger den offentlige sektor knap 300 milliarder kroner på indkøb af bleer, maling, tekstiler, byggeprodukter og andre varer og ydelser. Men i dag kan det være meget besværligt for indkøberne i kommunerne, regionerne og i staten at stille krav om, at varerne skal være miljømærkede.

Kan løfte efterspørgslen
- Jeg håber, at rigtig mange offentlige indkøbere vil gøre brug af de nye muligheder i udbudsloven. De kan være med til at sætte skub i efterspørgslen efter miljømærkede varer og samtidig bidrage til en grøn omstilling af den offentlige sektor, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Miljømærkede varer indeholder mindre skadelig kemi og skaber mindre affald til fordel for både miljøet og borgere.

Den offentlige sektor køber stort ind. Derfor kan kommunernes, regionerne og staten være med til at understøtte markedet for grønne produkter og flytte forbruget i en mere miljøvenlig retning.

Grøn omstilling
Forslaget til en ny udbudslov kan medvirke til, at der bliver stillet mere ensartede grønne krav til leverandørerne, samtidig med at belastningen på miljøet fra det offentlige forbrug mindskes, siger miljøministeren.

- Regeringen ønsker at anvende den offentlige efterspørgsel til at understøtte en grøn omstilling. Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for, at det offentlige nemt kan stille miljøkrav i deres indkøb. Det er også rigtig godt for virksomhederne, der gerne vil udvikle grønne produkter, at de bliver mødt med ensartede miljøkrav. På den måde kan de udvikle løsninger, der favner bredt og rammer et stort og voksende marked, siger Kirsten Brosbøl.

Produkter som rengøringsmidler, vaskepulver og plejeprodukter ved de fleste, at man kan få med miljømærker på. Men faktisk findes Svanemærket på produkter og serviceydelser inden for 46 forskellige produktgrupper i Danmark.

Og der findes i dag samlet set mere end 10.000 forskelige produkter og serviceydelser, der er miljømærkede enten med Svanen eller EU mærket Blomsten – lige fra vaskepulver, husholdningspapir, bleer, legetøj, maling, tekstiler, byggeprodukter, TV og batterier til serviceydelser som for eksempel rengøring, trykkerier og hoteller.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: