Ny asfalt opsuger skybrud

TRANSPORT – Firmaet NCC har udviklet en ny type asfalt, der selv dræner regnvandet væk. Også når det kommer i så store mængder, at der er tale om skybrud.

En ny typer asfalt kan klare selv store vandmængder. Vandet drænes ned gennem asfalten til et særligt grusunderlag, der kan optage store mængder vand. Her ligger regnvandet og venter, indtil jorden eller kloaksystemet kan aftage det.

Skybrud og billeder af halvdruknede biler på oversvømmede veje er ikke længere et særsyn. Københavnerne oplevede det den 31. august. I Vestjylland var den gal 6. september og i Nordjylland den 15. og 16. oktober. Klimaforandringerne giver hyppigere skybrud og større regnmængder, og vores kloaksystemer er ikke bygget til at aflede så store mængder vand.

Nu har NCC udviklet en ny type asfalt, som kan klare selv voldsom regn og skybrud. Vandet drænes ned gennem asfalten til et særligt grusunderlag, der kan optage store mængder vand. Her ligger regnvandet og venter, indtil jorden eller kloaksystemet kan aftage det.

Veje og pladser i byområder
Både kommuner, bygherrer, arkitekter og entreprenører søger netop nu efter nye løsninger. Den største udfordring er de såkaldt befæstede arealer i byområder, altså veje og pladser, som er belagt med sten, beton eller asfalt.

Her kan vandet ikke trænge igennem og løber derfor til nærmeste kloak, som så ofte er underdimensioneret til de kraftige regnvandsmængder og derfor overbelastes. En mulig løsning for mange områder i byer er en ny vandabsorberende asfalt fra NCC Roads.

Asfalten lader vejen eller pladsen dræne sig selv og leder vandet ned i et særligt bærelag, der opmagasinerer og forsinker vandet efter samme princip som en faskine. Dermed kan byernes befæstede arealer bruges aktivt til at aftage store mænger vand, fremfor at være en del af problemet.

Selvdrænende asfalt
Den nye asfalt er permeabel. Det vil sige, at den er åbnet og dermed har en høj vandgennemtrængelighed. Vandet trænger fra asfalten ned i en nyudviklet grus, der har stor porevolumen. Det vil sige, at gruset kan optage store mængder vand meget hurtigt. NCC DrænStabil er opbygget, så evnen til at dræne ikke påvirker bæreevnen, og den færdige vej eller plads kan tåle det samme som en traditionel vej.

Med den nye permeable asfalt kan boligveje og asfalterede pladser vendes fra at belaste kloaknettet til tværtimod at aflaste det. Permeable belægninger har en stor effekt per kvadratmeter, og er derfor et af de mest effektive våben i kampen med regnvandet.

Pilotprojekt i Billund Lufthavn
Den permeable asfalt er siden sommeren 2012 blevet testet i Billund Lufthavn på en vejstrækning, der belastes relativt hårdt med 120-150 lastbiler i døgnet og i perioder også med parkerede lastbiler.

- Det er perfekt! Det fungerer upåklageligt. Den permeable asfalt er altid tør, selv under kraftig regn, og når andre veje, som ellers er drænede, står under vand. Den permeable asfalt har ligget i halvandet år, og der er ingen tegn på sporkøring, selvom opbygning er anderledes, siger Karsten Callesen, der er afdelingsleder for mark og miljø i Billund Lufthavn.

Den nye vejbelægning er også netop anlagt på Agerlandsvej, en villavej i Odense, som flere gange har oplevet oversvømmelser ved skybrud.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: