Nederlag til Bæredygtigt Landbrug i profilsag om vandplaner

LANDBRUG – De danske domstole er følgagtige overfor statsmagten, siger Bæredygtigt Landbrug efter at Vestre Landsret onsdag afviste at indbringe organisationens profilsag om vandplanerne for EU-domstolen.

Ifølge Flemming Fuglede er de danske domstole følgagtige overfor statsmagten.

Landbrugets mest ultra-liberale organisation med tætte forbindelser til Liberal Alliance ville slæbe staten for domstolene, fordi vandplanerne, der skal beskytte vandmiljøet, er uretfærdige. Men onsdag i denne uge afviste Vestre Landsret sagen.

Bæredygtigt Landbrug, der især tegner de helt store landbrug og kæmper en indædt kamp mod myndighederne for retten til at producere fødevarer og landbrugsprodukter på ultra liberale betingelser uden indblanding fra resten af samfundet, har igennem snart to år kæmpet imod de danske vandmiljøplaner, som skal beskytte vandmiljøet mod udsivning af næringsstoffer.

Bæredygtigt Landbrug, der siden sagen blev anlagt også har fået opbakning fra Landbrug & Fødevarer og Landsforeningen af Danske Svineproducenter, mener, at vandplanerne er fejlbehæftede og alt for dyre for landmændene. Derfor ønsker Bæredygtigt Landbrug at føre sagen ved EU-domstolen.

Men onsdag kl. 10 fik de et klart nej, da Vestre Landsret afviste at sende sagen videre til EU-domstolen. Alligevel har Bæredygtigt Landbrug tilsyneladende ikke i sinde at give op.

Følgagtige domstole
- Nu skal vi have nærlæst dommen. Men jeg kan garantere så meget, at vi fortsætter kampen for at blive reguleret fagligt og juridisk korrekt – for disse omstridte vandområdeplaner er en katastrofe for dansk landbrug, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen.

- At de danske domstole er følgagtige overfor statsmagten, kommer desværre ikke som nogen overraskelse, med det rykker på min retsfølelse, skriver han til medlemmerne.

- Kan det være rigtigt, at politikerne ikke er interesseret i at vide, hvad indgrebet koster, og hvad det har af konsekvenser? Kan det virkelig passe, at man kan braklægge en tredjedel af Danmarks areal administrativt? Det er jo det, man gør, når man ikke kender konsekvenserne, mener Flemming Fuglede Jørgensen.

Stævnede ministeriet i 2016
Bæredygtigt Landbrug stævnede lillejuleaften 2016 Miljø- og Fødevareministeriet og NaturErhvervstyrelsen samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning for de vandområdeplaner, der risikerer at braklægge store dele af dansk landbrug.

Bæredygtigt Landbrug kalder det faglige fundament bag planerne »mangelfuldt«. Foreningen mener også, at usikkerhed og fejlslutninger præger planernes tilblivelse.

Blandt andet fordi myndighederne ifølge foreningen fokuserer på kvælstof-reducerende tiltag i områder, hvor der ingen kvælstof-problemer er.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: