Bæredygtigt Landbrug: Økologi på nye krykker

ØKOLOGI – Store tilskud til økologisk landbrug gavner hverken økonomi, klima, natur eller miljø i Danmark, mener bestyrelsesmedlem af Bæredygtigt Landbrug.

Esben Lunde Larsen vil tilgodese den økologiske sektor med 1,1 milliarder kroner over to. Grafik: Miljø- og Fødevareministeriet

KOMMENTAR
Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Jeg har stor respekt for mine økologiske kolleger, der for de flestes vedkommende driver et flot landbrug på trods af, at de er underlagt et dogmatisk og stivnet regelsæt. I planteavlen betyder det manglende næringsstoffer og ved svineproduktionen manglende afsætningsmulighed, idet de store slagterier ikke tager flere økogrise ind.

Nu skal der igen gives ekstra tilskud til produktion, udvikling og afsætning til denne gren af dansk landbrug – der på trods af en kæmpe velvilje og en kæmpe indsats kun fylder omkring 10 procent af produktion og afsætning i Danmark. Og så importeres endda mere økologi, end der eksporteres. I 2016 importerede Danmark økologi for 3,2 mia. kr., mens eksporten beløb sig til 2,4 mia. kr. Til sammenligning eksporterede Danmark i 2016 fødevarer for i alt 112 mia. kr. og importerede for 69 mia. kr. Det er da et overskud, der vil noget.

Lillebror skal nu tilgodeses igen – på trods af at økologien i forhold til det almindelige vidensbaserede landbrug har en højere CO2-udledning, en højere kvælstof-udledning, større arealforbrug og mere traktor- og dieselforbrug pr. produceret enhed.

Store tilskud fra feel-good- fantasterne er åbenbart i højsædet. Det er ikke til gavn for hverken økonomi, klima, miljø eller natur i Danmark.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: