Naturstyrelsen: Vi har ikke grønt lys til at fælde de ældste træer

KOMMENTAR – Livstræ-projektet giver ikke grønt lys til at fælde Danmarks ældste træer, skriver Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen.

Af Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen

Det er ikke korrekt, når Søren Wium-Andersen i et debatindlæg skriver, at Naturstyrelsens projekt med livstræer betyder, at landets ældste træer skal fældes.

I en længere årrække har det været en del af forvaltningsgrundlaget i Naturstyrelsen, at der skulle efterlades tre-fem træer per hektar til død og forfald til gavn for biodiversiteten i skovene. I 2014 blev det besluttet, at det skulle være fem træer per hektar i alle statens skove. Det skal der stadigvæk, og det ændrer udpegningen af livstræer ikke på, som Wium-Andersen fejlagtigt skriver.

Læs også: Lunde-Larsen giver grønt lys til at fælde Danmarks ældste træer

Det eneste, der er nyt, er, at Naturstyrelsen fornylig har opfordret alle danskere til at hjælpe med udpegningen af såkaldte livstræer ved hjælp af en app.

Praksis har ikke ændret sig
Når det gælder de såkaldte flådeege i Nordsjælland, har praksis heller ikke ændret sig. Der findes omkring 3.000 flådeege tilbage på Naturstyrelsens arealer. Siden 1980 har der ligget en aftale om at bevare flådeegebevoksningerne, hvor der kun i særlige tilfælde kan fældes træer i bevoksningerne i mindre omfang til for eksempel rekonstruktionen af vikingeskibe.

Livstræ-udpegningen har som et væsentligt formål at sikre kontinuitet mange år frem. Og tidligere har Naturstyrelsen fået kritik for, at det ikke var gennemskueligt, hvilke træer, der bliver efterladt. Dette bliver netop nu synligt for alle med en både fysisk og digital mærkning af træerne.

Alle kan sende forslag til livstræer
Alle kan sende et forslag til livstræer via appen »Livstræer«. Træerne registreres og vises på digitale kort på Naturstyrelsens hjemmeside. Godkendelse af de registrerede forslag foretages af Naturstyrelsens lokale enhed på baggrund af de data som indberettes. Hvis træet godkendes som et livstræ, markeres træet ude i skoven med et metalskilt.

Livstræ-projektet giver ikke grønt lys til at fælde Danmarks ældste træer. Tværtimod er Livstræ-projektet og den medfølgende app en smartere og mere inddragende måde at forvalte udpegningen på. Formålet er især at tilgodese dyr og planter knyttet til gamle træer og dødt ved, dvs. sikrer biodiversiteten ved løbende at øge antallet af levesteder og trædesten i form af gamle og meget gamle træer i skovene, samt mængden af dødt ved.

Derfor har gamle træer også førsteprioritet, når Naturstyrelsen tager stilling til de forslag til livstræer, der kommer ind fra befolkningen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: