Naturpleje kan blive en ny forretning

En ny rapport konkluderer, at naturpleje både kan bidrage med vedvarende energi og eksportmillioner, hvis det bliver gjort rigtigt. Dermed kan flere problemer løses på en gang, når naturområder skal beskyttes mod tilgroning.

Naturpleje har potentiale som forretningsområde, fastslår ny rapport.

De beskyttede naturområder i Danmark rummer enorme ressourcer i overflødige uudnyttede planter som eksempelvis græs og siv. Planterne kan danne grundlag for op mod 20.000 stykker kvæg med mulighed for over tid at sikre eksportindtægter og arbejdspladser.

Samtidigt kan områderne levere 550.000 tons tørstof af planter til vedvarende energiproduktion. Det svarer til energibehovet i omkring 50.000 enfamiliehuse.

Det konkluderer en ny rapport, som Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet har udarbejdet for Naturstyrelsen, der sammen med NaturErhvervstyrelsen, Aage V. Jensen Naturfond og Landbrug & Fødevarer er ved at undersøge, om man kan gøre naturpleje til en forretning.

Trussel mod biodiversitet
Samlet set er tilgroning en af de største trusler mod biodiversiteten i Danmark. I dag er tusindvis af hektar beskyttet natur truet af tilgroning, fordi omkostningerne til at køre med maskiner umiddelbart er store, og fordi færre landmænd har kvæg på græs end tidligere.

Men beregningerne viser, at der ligger store uudnyttede ressourcer gemt i naturen, som både kan give arbejdspladser og energi, imens den åbne natur kan reddes.

Hvordan gør vi i praksis?
- Hvis vi kan ændre naturpleje fra at være omkostningsfuldt til at være noget, som både redder vores natur og skaber energi og arbejdspladser, så har vi et kerneeksempel på, hvordan vi løser flere problemer på en gang. Derfor er det vigtigt, at vi nu får undersøgt, hvordan vi helt konkret kan udnytte disse ressourcer, siger miljøminister Ida Auken.

De fire parter bag rapporten skal nu arbejde videre med at konkretisere, hvordan naturen kan levere råmateriale til en god forretning i landbruget.

Hvis man kombinerer udbyttet fra de beskyttede naturområder med landmændenes nærliggende græsarealer, bliver tallene endnu større. Samlet kan arealerne levere op mod 1.200.000 tons tørstof til energiproduktion.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: