Naturfonden køber naturperle i Mols Bjerge

NATUR – Den Danske Naturfond køber 45 hektar stor naturperle i Mols Bjerge og vil sammen med Nationalpark Mols Bjerge udvikle et unikt naturområde på tværs af ejergrænser.

Foranderlig Blåfugl er en af de mange sommerfugle, man kan være heldig at møde i Mols Bjerge. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus

Den Danske Naturfond har købt tre naturarealer i Mols Bjerge. Det skal sikre, at værdifulde overdrev og heder med sjældne arter som opret kobjælde og foranderlig blåfugl kan få det bedre.

De nye arealer er en del af et samlet naturareal på over 80 hektar, der ligger direkte op til de andre store naturområder i Mols Bjerge. Dermed er der nu taget et ekstra skridt mod at udvikle større, sammenhængende natur i Danmark.

De tre naturarealer, som Den Danske Naturfond netop har købt tæt ved Femmøller i Mols Bjerge, er på i alt ca. 45 hektar.

Sammen med yderligere ca. 35 hektar fordelt på tre andre ejere – to private lodsejere samt Naturstyrelsen – skal det samlede område på ca. 80 hektar nu have en fælles naturplan.

Dette er ikke kun godt for de arter, der allerede lever i området, men kan måske også betyde nye levesteder for sjældne arter som humlerovbille, mariehøneedderkop og sommerfuglen kommabredpande.

Nyskabende samarbejde med nationalparken
- Projektet er nyskabende, da vi udnytter synergien ved at flere parter arbejder sammen. Den Danske Naturfond skal samarbejde med to private lodsejere, Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge om at udvikle et unikt naturområde på tværs af ejergrænser. Det er ikke hver dag, man ser det, siger Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond.

Ifølge ham er projektet derudover med til at give nationalparken en ny rolle.

- Det er den, der skal styre samarbejdet og udarbejde projektforslag på vegne af de forskellige lodsejere. Også det er nyt, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

Naturfonden håber på, at projektets måde at samarbejde på kan inspirere andre til at samarbejde på kryds og tværs om den danske natur.

Den Danske Naturfond har købt en naturperle i Mols Bjerge. De nye arealer er en del af et samlet naturareal på over 80 hektar, der ligger direkte op til de andre store naturområder i Mols Bjerge. Foto: Den Danske Naturfond

Støtter nationalparkens vision
Hos Nationalpark Mols Bjerge glæder man sig til samarbejdet. Her ser man projektet som en ualmindelig vigtig brik i nationalparkens arbejde:

- Projektet bidrager på to væsentlige områder til Nationalpark Mols Bjerges vision om naturudvikling i området. For det første er det projektets mål at konvertere dyrkningsarealer med stort naturpotentiale til ny overdrevs- og hedenatur. For det andet vil det skabe mere sammenhængende natur. Det bliver altså ikke bedre, siger Erling Post, formand for Nationalpark Mols Bjerge.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: