Naturen som løftestang for socialt udsatte

NATURPLAN DANMARK – Utilpassede unge og de svageste grupper i samfundet skal have bedre mulighed for at komme ud i naturen. Regeringen afsætter 15 millioner kroner til formålet.

Regeringen afsætter 15 mio. kroner over en fire-årig periode til projekter, der kan være med til at forbedre livskvaliteten for socialt udsatte. Foto: Ulla Skovsbøl

Flere hundrede tusinder af vores medborgere har sociale, fysiske eller psykiske problemer eller tilhører udsatte grupper i samfundet, der gør, at de har brug for ekstra omsorg og støtte. Og forskning viser, at naturen kan bidrage til at give dem, der har det svært, mere selvtillid, gode naturoplevelser og mulighed for at skabe kontakt til andre mennesker.

Derfor afsætter regeringen nu som en del af Naturplan Danmark 15 mio. kroner over en fire-årig periode til projekter, der kan være med til at forbedre livskvaliteten for en stor gruppe mennesker.

Grønne partnerskaber
-Jeg kender ikke nogen, der ikke nyder at komme en tur i skoven eller til stranden. Men når mennesker, der af den ene eller den anden grund har det svært, kommer ud i naturen, så lyser mange op og får overskud og succesoplevelser, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Alle har brug for et aktivt friluftsliv, hvor vi dyrker motion, nyder dyre-og fuglelivet og bliver blæst godt igennem – men det gælder specielt dem, der måske ikke lige har overskuddet til at komme ud i naturen. Dem har vi særlig en forpligtelse til at hjælpe, siger hun.

Regeringen støtter i øjeblikket projektet Grønne Partnerskaber med fem mio. kroner om året, hvor foreninger, organisationer og kommuner kan søge om et tilskud på 50 procent af udgifterne til natur- og friluftsprojekter.

Den pulje udvides nu med 10 mio. kroner over tre år. Derudover afsætter regeringen 5 mio. kroner til projekter i 2015, så de svageste grupper i samfundet får mere glæde af naturen.

Natur lindrer ar på sjælen
Socialdemokraternes miljøordfører, Torben Hansen, ser frem til, at endnu flere projekter nu kan blive til virkelighed:

-De ekstra penge gør det nu muligt at realisere projekter, hvor for eksempel krigsveteraner, børn på asylcentre og unge, der er kommet ud på et sidespor, kan finde tilbage på sporet og få en bedre hverdag. Man skal ikke undervurdere, hvad fuglefløjt og stilhed eller fysisk krævende udfordringer kan gøre for mennesker med ar på sjælen og uro i kroppen, siger Torben Hansen

Initiativerne er en del af Naturplan Danmark, som også omfatter den nationale friluftspolitik, som regeringen forventes at fremsætte ved årsskiftet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: