MRSA-liste kan ende med brud af Grundloven

Kjeld Hansen (tv) og Nils Mulvad under forårets retssag i Aarhus om de hemmeligholdte MRSA-lister.

MRSA – Fødevareminister Dan Jørgensen (S) kaster nu håndklædet i ringen og opgiver at forsvare hemmeligheds-kræmmeriet omkring de MRSA-smittefarlige svinefabrikker. Alligevel  vil Fødevarestyrelsen udsætte offentliggørelsen, selv om det kan resultere i et regulært brud på Grundloven.

I en mail 1. september 2014 oplyser Fødevarestyrelsen, at man – efter mere end to års obstruktion – agter at udlevere de omdiskuterede lister over de MRSA-fabrikker, der blev fundet i efteråret 2011.

Imidlertid vil man udsætte udleveringen på ubestemt tid på grund af “denne sags ganske særlige omstændigheder”. I Fødevarestyrelsen er man godt klar over, at det betyder en tilsidesættelse af Grundlovens § 63, men det mener man sig berettiget til.

Beslutningen om at hemmeligholde testresultaterne fra et projekt i efteråret 2011, hvor et antal svinefabrikkerne blev undersøgt, traf den daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S). Begrundelsen var den, at forbrugerne ikke ville kunne bruge oplysninger til noget.

Fødevarestyrelsen har foretaget en markant kovending i hele sagen efter at have modtaget en sønder-lemmende kritik i juni 2014 fra ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Her er de to vigtigste punkter, hvor styrelsens jurister er blevet belært af ombudsmanden:

* Fødevarestyrelsen har indset, at oplysningerne om de MRSA-smittede svinefabrikker er at regne for miljøoplysninger, og at aktindsigt i deres beliggenhed derfor skal behandles efter miljøoplysningsloven. Dette forhold har styrelsen ellers benægtet gennem to år.

* Fødevarestyrelsen har foretaget en høring af de berørte fabriksejere, hvoraf flere har protesteret og indgivet en stævning mod styrelsen. De indkomne høringssvar har koncentreret sig om to påstande: Risiko for økonomiske tab og stigmatisering af ejere og ansatte, hvis MRSA-fabrikkernes beliggenhed bliver offentliggjort. Påstandene har dog ikke givet styrelsen anledning til at ændre sin nyerhvervede vurdering.

Spillet går videre
Trods den klokkeklare kovending vil de hidtil hemmeligholdte lister alligevel ikke blive udleveret. Den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer har indgivet fire stævninger, hvori det kræves, at Fødevarestyrelsen skal fortsætte med at holde oplysningerne hemmelige. I samtlige søgsmål har man krævet, at de skal tillægges opsættende virkning for derigennem at blokere for en offentliggørelse.

Hovedreglen for opsættende virkning skal findes i Grundlovens § 63, der fastslår, at man IKKE kan blokere en forvaltningsafgørelse ved at indbringe en sag for domstolene. Der findes dog flere højesteretsafgørelser, der fastslår, at under helt specielle vilkår er det muligt at opnå opsættende virkning, men det kræver, at der er risiko for at lide “uoprettelige tab” af økonomisk karakter, at der skal være “begrundet tvivl” om den forvaltningsretslige afgørelses gyldighed, og endelig må der ikke være en “væsentlig offentlig interesse”, der taler imod opsættende virkning.

Fødevarestyrelsen er af den opfattelse, at disse betingelser IKKE er opfyldt, men – som man skriver side 3 i afgørelsen – finder man, at “denne sags ganske særlige omstændigheder” gør, at Fødevareministeriet har besluttet at sætte sig ud over de nævnte retskrav. Man har derfor accepteret at tilsidesætte de helt legitime krav om aktindsigt på ubestemt tid. Først når en domstol har fundet lejlighed til at kikke på sagen, vil man gå videre.

Nick sætter Dan på plads
Afgørelsen kommer mindre end en uge efter en sviende lussing til ministerens såkaldte 5-punkts plan for MRSA-bekæmpelse.

På et samrådsmøde med Folketingets fødevareudvalg 27. august 2014 blev Dan Jørgensens manglende handlekraft kritiseret af sundhedsminister Nick Hækkerup (S), som satte sig i førersædet for at bekæmpe yderligere spredning af svine-MRSA-bakterierne.

Dan Jørgensen har i hele sin ministerperiode bakket op bag den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarers skolebesøgsordning på danske svinefabrikker, men under samrådet meddelte Nick Hækkerup, at den opbakning kunne Jørgensen godt pakke væk. Fremover vil det ikke være tilladt at lukke børn eller andre uvedkommende ind på MRSA-inficerede svinefabrikker, meddelte Nick Hækkerup, mens en åbenlyst utilfreds fødevareminister måtte se til fra sidelinjen.

Sundhedsministerens udspil satte den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer i en knibe, som man måtte løse ved at indstille skolebesøg på ALLE svinefabrikker. Modsætningsvis ville man have været tvunget til at offentliggøre MRSA-status for de benyttede besøgslandbrug.

MRSA-bakterierne forekommer også i komælk og hos mink. Indtil videre er der mindst 25 personer, der er blevet MRSA-inficerede ved kontakt med mink, men der foreligger intet om en lukning af minkfabrikkerne for skolebørn og andre uvedkommende.

Kjeld Hansen er journalist, forfatter og landmand og skriver jævnligt for OrganicToday.dk

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: