Mistanke om svinepest afblæst

LANDBRUG – Fødevarestyrelsen lukkede onsdag d. 30. april 2014 Danish Crowns slagteri i Herning på grund af mistanke om den alvorlige smitsomme husdyrsygdom svinepest i en gris. Mistanken er nu ophævet, og slagteriet er genåbnet.

Svin på vej til slagteriet. Foto: Danish Crown

Veterinær Nord har besøgt besætningen, hvor grisen stammede fra, og det lukkede slagteri. Der er både foretaget en klinisk undersøgelse og udtaget prøver til laboratoriemæssig undersøgelse på DTU´s veterinærinstitut på Lindholm.

De laboratoriemæssige undersøgelser er alle fundet negative for svinepest, og alle restriktioner for besætning og slagteri er ophævet.

De foranstaltninger, som er truffet på slagteriet i Herning, er normal procedure ved mistanke om svinepest. Svinepest er ikke farligt for mennesker.

Der opstår jævnligt mistanke om svinepest i Danmark. Der har ikke været udbrud af klassisk svinepest i Danmark siden 1933. Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: